fbpx

แนะนำการดูแล Hard disk กล้องวงจรปิด

Hard disk ที่นำมาใช้งานกับกล้องวงจรปิดนั้น มีลักษณะเดียวกับฮาร์ดดิสที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ PC ทั้งไป แต่รูปแบบการบันทึกข้อมูลนั้นเป็นพื้นฐานแบบระบบ Linux รูปแบบการเชื่อมต่อของฮาร์ดดิส เป็นแบบ SATA ความเร็วรอบในการหมุน 7200 ต่อนาที หรือก็คือเราสามารถนำฮาร์ดดิสของ PC มาใช้ด้วยกันได้ หากแต่ว่า ฮาร์ดดิสที่มีขายตลาดท้องตลาด ณ ตอนนี้ค่อนข้างมีหลากหลาย ทางทีมงานจึงเขียนบทความนี้เพื่อบอกถึง คุณสมบัติที่ความเหมาะสม สำหรับฮาร์ดดิสที่จะนำมาใช้กับเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด

ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้งานกับกล้องวงจรปิดนั้น ส่วนใหญ่จะทำงานหนักกว่าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะเครื่องบันทึกภาพของกล้องวงจรปิดนั้นทำงานแบบ 24 ชั่วโมง จะมีการเขียนข้อมูลลงจานหมุนตลอดเวลาที่เครื่องทำงาน และต้องยอมรับว่า ฮาร์ดดิสก์ ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้า มีโอกาสพัง เสียได้ เป็นเรื่องปกติ แต่สามารถดูแลได้

ดังนั้นเราควรดูแลเอาใจใส่หน่วยบันทึกความจำนี้ เพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ โดยทำได้ง่ายๆดังนี้

1. หากต้องการปิดเครื่อง DVR ควรปิดให้ถูํกวิธี โดยการเข้าเมนู แล้วเลือก stand by หรือ shutdown ดูวิธีคลิก

2. ตรวจดูไฟที่บ้านให้ดี ว่ามีกระแสไฟตกบ่อย หรือกระชากบ่อยหรือไม่ เพราะจะทำให้ฮาร์ดดิสก์ เสียได้

3. เพิ่มความมั่นใจโดยการหา UPS หรือ DC backup มาใช้ เพื่อสำรองไฟให้เครื่อง DVR

เพียงเท่านี้ ปัญหาฮาร์ดดิสก์ จะหมดไปอย่างแน่นอนครับ ที่เหลือก็เป็นไปตามอายุการใช้งานแล้วหละครับ