สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครตัวแทนจำหน่าย สามารถส่งหลักฐานเพื่อพิจารณาการขอเป็นตัวแทนจำหน่าย KARE ได้ตามรูปแบบร้านของท่าน บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล หรือบริษัท

หรือส่งเอกสาร แนบไฟล์เข้ามาทางอีเมล [email protected]

สำหรับบุคคลธรรมดา
1 สำเนาบัตรประชาชน
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภ.พ. 20 (ถ้ามี)

  *ลักษณะธุรกิจ

  มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้าน

  *ชื่อร้าน

  *ชื่อ-สกุล

  *ที่อยู่

  *เบอร์โทร

  *อีเมล์

  ชื่อเรื่อง

  สำเนาบัตรประชาชน

  สำเนาทะเบียนบ้าน

  สำเนากพ.20(ถ้ามี)