fbpx

การเดินสายกล้องวงจรปิดด้วยวิธีต่างๆ

1. แนะนำอุปกรณ์ทั้งหมด อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดสำหรับเชื่อมต่อสายความยาว 18.3 เมตรจำนวน 2 เส้น มีดังรูปด้านล่างนี้ โดยอุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นต้องมี คือ ข้อต่อกลาง (BNC-BNC)
2. ขั้นตอนการต่อสาย 1)    ให้นำข้อต่อกลางต่อเข้ากับหัว BNC ของสายเส้นใดเส้นหนึ่งก่อน2)    นำปลายอีกด้านของข้อต่อกลางเสียบเข้ากับหัว BNC ของสายอีกด้านหนึ่ง3)    เสียบสายไฟ DC (หัวสีแดง) เข้าด้วยกัน
ขั้นตอนที่ 1 นำข้อต่อกลางต่อเข้ากับสายเส้นใดเส้นหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 เชื่อมต่อสายนำสัญญาณวิดีโอและสายไฟ DC ให้เรียบร้อย
3. รูปสำเร็จ หลังจากต่อสายสัญญาณวิดีโอ และสาย DC เรียบร้อยแล้ว จะได้รูปสำเร็จ ดังรูปด้านล่างนี้
ข้อพึงระวัง: เนื่องจากสายพร้อมใช้นั้น จะมีความสามารถในการต่อสัญญาณรบกวนต่ำ ดังนั้นจะไม่สามารถใช้วิธีนี้สำหรับการเดินสายที่มีความยาวมากๆ ได้ โดย นาย KARE ขอแนะนำว่า ความยาวของสายที่สามารถใช้งานได้คือประมาณ 4 เส้นต่อกัน หรือ 73.2 (18.3×4) เมตร หากจะนำเส้นที่ 5 มาต่อ ก็อาจจะลองทดสอบดู ว่ามีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นหรือไม่ และถ้าเกิดขึ้นสามารถยอมรับได้หรือไม่ครับ และเช่นเดิม หากมีอะไรสงสัย ก็สอบถาม นาย KARE เพิ่มเติมได้ครับ

.
สำหรับใครต่อใครหลายๆ คนที่ต้องการติดกล้องวงจรปิด แต่ระยะทางระหว่างกล้องวงจรปิดกับเครื่องบันทึก (DVR) มีความยาวมากกว่า 18.3 เมตร หรือมากกว่าสายสัญญาณวิดีโอและสายไฟที่อยู่ในชุด “กล้องไม่ง้อช่าง” และไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดี (-*-)> ในบทความนี้ นาย KARE จึงจะมาแนะนำ วิธีการต่อใช้สายสัญญาณ RG6 เพื่อนำสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดมาเข้าเครื่องบันทึก (DVR) นั่นเอง
หากมีคำถามอะไรสงสัยเพิ่มเติม ก็ติดต่อ นาย KARE ได้เลยนะครับ

.
สำหรับในบทความนี้ นาย KARE จะมาแนะนำวิธีการเดินสายสัญญาณ RG6-POWER ซึ่งวิธีการเดินสายวิธีนี้ จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้-  ระยะทางระหว่างกล้องและตัวเครื่องบันทึกมากกว่าสายที่อยู่ในชุด หรือ 18.3 เมตร –  ไม่ต้องการทำปลั๊กไฟ AC ที่ตัวกล้อง แต่การเดินสายด้วยวิธีนี้ ก็จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม ดังนี้ 1)   สายสัญญาณ RG6-POWER 2)   ข้อต่อสำหรับเข้าปลายสายแต่ละด้านของสาย RG6 ได้แต่ Plug F และ ตัว BNC ท้าย F 4)  หัวต่อ DC ตัวผู้ สำหรับเสียบด้านตัวกล้อง 5)  หัวต่อ DC ตัวเมีย สำหรับเสียบด้าน DVR 6)   กล่องกันน้ำด้านติดตั้งกล้อง (อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)มาดูรูปภาพการต่อกันเลยดีกว่า ดังนี้
1. ภาพรวมของการต่อ สำหรับภาพรวมของการต่อแบบสมบูรณ์ สามารถดูได้จากรูปที่ 1 ดังนี้
รูปที่ 1 ภาพรวมการเดินสายสัญญาณ RG6-POWER ระหว่างกล้อง กับเครื่องบันทึก
2. ด้านติดตั้งฝั่งกล้อง ด้านกล้องจะเป็นสองหัวต่อคือ หัวต่อ BNC และ หัวต่อ DC ตัวผู้  โดยหัว BNC ให้ต่อเข้ากับหัว BNC ของกล้องครับ และหัวต่อ DC ตัวผู้ให้ต่อเข้ากับ หัวต่อ DC ตัวเมียของกล้องครับ
3. ด้านติดตั้งฝั่งเครื่องบันทึก (DVR) ด้าน DVR จะมีหัวต่อสองหัวเช่นกันครับ คือ หัวต่อ BNC และหัวต่อ DC ตัวเมีย โดยลากหัวต่อ BNC ไปที่ช่องสัญญาณด้านหลัง DVR และ หัวต่อ DC ตัวเมีย ให้เอาหัว DC ตัวผู้ที่มาจากสายแยก 1 ออก 5 สำหรับไฟลเลี้ยงกล้องมาต่อครับ

4. ข้อควรระวัง

สำหรับการเดินสายด้วยวิธีนี้ จะเป็นการเดินสายไฟที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งจะมีทั้งขั้วบวก (+) และ ขั้วลบ (-) ทำให้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง ไม่ให้ต่อสายสลับขั้วกัน เพราะอาจจะเป็นเหตุทำให้กล้องได้รับความเสียหาย และหมดประกันไปได้ โดยวิธีการดูขั้วนั้น ขั้วที่อยู่ภายในจะเป็นขั้วบวก และขั้วที่อยู่ภายนอกจะเป็นขั้วลบ ดังรูปที่แสดงด้านล่างนี้