ลูกค้าที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยตั้งค่าระบบ เพื่อดูกล้องวงจรปิดออนไลน์

1. โหลดโปรแกรม KARE Quick Support คลิกที่รูป

 หรือโหลดได้จากตัวอย่างนี้

2. เปิดโปรแกรม (RUN) Teamviewer พร้อมแจ้ง ID และ Password กับเจ้าหน้าที่

ลุกค้าจะต้องเชื่อมต่อสาย LAN ให้กับเครื่องบันทึก DVR ให้เรียบร้อย

* กรุณาเตรียมข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่คุณลูกค้าใช้งานอยู่ เช่น ผู้ให้บริการที่ท่านใช้อยู่ ยี่ห้อเราท์เตอร์ รหัสผ่านสำหรับตั้งค่าเราท์เตอร์