นโยบายความเป็นส่วนตัว และรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แคร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ https://www.karethailand.com/ ในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าและการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ จาก บริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล จนกว่าท่านจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่าน หากท่านต้องการติดต่อกับบริษัทฯ มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเรามีมาตรการรักษาความลับของข้อมูล ด้วยระบบ SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งในช่อง URL จะขึ้นต้นด้วย https

1. การรวบรวมข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.karethailand.com โดยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ มีดังนี้
• ชื่อ – นามสกุล
• ที่อยู่ปัจจุบัน
• E-mail / เบอร์โทรศัพท์มือถือ
• วันเกิด

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆ จะถูกนำไปใช้เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ เพื่อการปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน รวมทั้งเพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น เพื่ออัพเดทข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน รวมถึงการให้บริการ การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯ เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมลดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษ และการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีของท่าน และเลือกรายการ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” หรือแจ้งมาที่ [email protected]

2. การแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีของท่าน และเลือกรายการ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” โปรดทราบว่า เราจะรับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่ขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่
1. บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูล
2. หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
3. บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้พัฒนาระบบและดูแลรักษาเว็บไซต์
เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลที่สามเข้ามาดำเนินการในนามบริษัทฯนั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทฯ จะขออนุญาตจากท่านก่อน

4.การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

5. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท

ท่านสามารถร้องเรียนปัญหา ได้โดยส่งอีเมลมาที่ [email protected] หรือ โทร. 088-259-1398 ได้ตลอดเวลา

 

6. สิทธิของท่านในจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล

การแก้ไข หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งอีเมล มาที่ [email protected] เพื่อให้ทางเราดำเนินการลบข้อมูลของท่านได้ทันที

ข้อควรระวัง

ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น