ประกาศจาก บริษัท แคร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

1. วันหยุดประเพณีประจำปี 2566

2. วันหยุดประเพณีประจำปี 2567