fbpx

วิธีการดูย้อนหลังผ่านหน้าเครื่อง DVR

วิธีดูย้อนหลังผ่านหน้าเครื่อง DVR

1.คลิ๊กขวาที่หน้าเครื่อง 1 ครั้งแล้วเลือกเมนูหลัก

2.เมื่อเลือกเมนูหลักแล้ว จะมีหน้าต่างใหม่เด้งขึ้นมาเพื่อให้ ล็อกอิน ตรงนี้ให้กด ตกลง เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย

3.เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้เลือกให้หัวข้อ เล่นย้อนหลัง

4.เมื่อไปยังเมนูเล่นย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกวันเดือนปี และกล้องที่ต้องการดูย้อนหลัง

5.เมื่อเลือก วัน เดือน ปี และกล้องที่ต้องการดูย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว ให้กด เริ่มเล่น เพื่อเริ่มทำการดูย้อนหลัง

6.เมื่อเลือกวัน เดือน ปี กล้องที่ต้องการดู และกดเริ่มเล่นเรียบร้อยแล้ว ก็จะปรากฏหน้าจอดังภาพขึ้นมา

หมายเหตุ**  เมื่อดูย้อนหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากต้องการออกจากเมนูนี้ให้ ทำการกดคลิ๊กขวาที่หน้าจอ 1 ครั้งและเลือกเมนูหน้าที่แล้ว เพื่อกลับไปสู่หน้าจอเมนูหลักอีกครั้ง