fbpx

วิธี back up file ด้วย usb ผ่านหน้าเครื่อง DVR

โปรแกรมเพื่อเปิดวีดีโอ https://bit.ly/3LrcLPJ

วิธีBackup file ผ่านหน้าเครื่องDVR

1.นำ USB ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์

 

2.คลิ๊กขวาที่หน้าเครื่อง 1 ครั้งแล้วเลือกเมนูหลัก

3.เมื่อเข้าสู่หน้าเมนูหลักแล้วให้เลือกให้หัวข้อ ระบบ

4.เมื่อไปยังเมนูระบบเรียบร้อยแล้วให้ทำการเลือกเมนู สำรองข้อมูล

5.จากนั้นก็จะมีหน้าใหม่ปรากฏขึ้นมาดังภาพ จากนั้นให้เลือกตามภาพจากนั้น กด สำรองข้อมูล

6.ให้ทำการเลือกช่อง วันที่ เวลา ที่ต้องการจะดึงไฟล์ออกมา จากนั้นกด เพิ่ม

7.หลังจากเลือกวันที่เวลาและช่องเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดเลือกไฟล์ที่ต้องการโดยการ กดเครื่องหมายถูกในหัวข้อ ช่อง

8.เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการเรีบร้อยแล้ว ให้เลือกรูปแบบไฟล์เป็น AVI จากนั้น กดเริ่มต้นเพื่อเริ่มทำการบันทึกไฟล์วีดีโอ

9.เมื่อกดเริ่มต้นบันทึกเรียบร้อยแล้วจะปรากฏดังภาพ

10.เมื่อบันทึกเสร็จแล้วตัวระบบจะมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้นมาดังภาพ

วิธี Backup ไฟล์แบบเลือกช่วงเวลาสั้นๆ

1.ทำการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเริ่ม Backup

2.กดที่รูปกรรไกเพื่อทำการเริ่มตัดไฟล์

3.ใช้เมาส์กดเลือกช่วงเวลาที่ต้องการสิ้นสุดการ Backup

4.กดที่รูปกรรไกเพื่อเป็นการตัดและจบการแก้ไข

5.เลือกที่รูปฮาร์ดดิกส์

6.หน้าจอจะแสดงชื่อของแฟรชไดร์ที่เราเสียบอยู่

7.เลือก สำรองข้อมูล

8.ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ ปกติจะเลือกเป็น AVI ส่วน MP4 จะมีเฉพาะใบเครื่องรุ่นใหม่ๆเท่านั้น

9.กด เริ่มต้น

10.เมื่อเสร็จหน้าจอจะขึ้นดังรูป

 

11.เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้นำUSBที่จัดเก็บไฟล์ไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ว่า ไฟล์ที่บันทึกเล่นได้หรือไม่ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น