fbpx

ตั้งค่าการบันทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหว

ตั้งค่าการบันทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหวจะทำให้ประหยัดเนื้อที่ของฮาร์ดดิสได้มากขึ้นแต่ก็ทำให้ภาพบันทึกที่ได้ไม่ต่อเนื่องกันเพราะเครื่องจะบันทึกเฉพาะเวลาที่มีการเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องเท่านั้น ทำให้ภาพบางขณะไม่มีการบันทึกเอาไว้

1.คลิ๊กขวาเข้าเพื่อเมนูหลัก

2.เลือกเมนูปลุกแล้วไปที่เมนูด้านเลือกภาพเคลื่อนไหว

3.เมนูเลขที่ช่องทางใช้เลือกช่องที่เราต้องการจะทำสามารถเลือกได้ทีละช่องหรือทั้งหมดก็ได้ ด้านหลังแล้วกดปุ่มเปิดใช้งาน ในตัวอย่างเลือกช่องที่ 4

4.กดปุ่มตั้งค่าภูมิภาค

5.กำหนดพื้นที่สีแดงที่จะให้ตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยการคลิกซ้ายที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อกำหนดพื้นที่ในการจับความเคลื่อนไหว ในภาพตัวอย่างกำหนดทั้งหน้าจอ

6.กดคลิกขวาเพื่อออกไปหน้าเดิม

7.ไปที่เมนูช่วงเวลาแล้วกดตั้งค่าเพื่อกำหนดวันและช่วงเวลา

8.ปุ่มด้านบนสามารถเลือกวันที่ต้องการได้ ส่วนเวลาสามารถตั้งได้ 4 ช่วงเวลาที่ช่องด้านล่าง ในตัวอย่างกำหนดให้บันทึกทุกวันตลอดเวลา

9.กดปุ่มตกลง

10.เมนูช่องบันทึกจะมีเลขช่องให้เลือก เลือกช่องที่เราได้กำหนดเอาไว้ ในตัวอย่างเลือกไว้ที่ช่อง 4

11.สามารถให้เครื่องแจ้งเตือนได้หลายวิธีตามช่องด้านล่าง เช่นช่องเตือนหน้าจอจะมีกล่องข้อความเด้งขึ้นมาทุกครั้งที่มีการเคลือนไหว หรือเสียงที่จะมีเสียงร้องทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว ในตัวอย่างเลือกทั้งหมด

12.กดปุ่มตกลง

13.กลับไปที่เมนูหลักเลือกตั้งค่าการบันทึก

14.คลิกเมนูบันทึกแบบตาราง

15.เมนูช่องให้เป็นช่องเดียวกับที่เราเคยตั้งค่าไว้ ในตัวอย่างตั้งไว้ที่ช่อง 4

11.เมนูโหมดวีดีโอให้เลือกตั้งตามเวลา

12.ช่วงเวลาให้เลือกเฉพาะการตรวจสอบ ในกรณีที่มีหลายช่วงเวลาต้องเลือกการตรวจสอบให้ครบทุกช่วงเวลา กดตกลง

เมื่อมีการเคลื่อนไหวหน้าจอจะแสดงสถานะขึ้นมาแบบนี้

เมื่อเรากดดูภาพย้อนหลังจะเห็นส่วนสีแดงคือส่วนที่บันทึกไว้ขนาดมีการเคลื่อนไหว สีเทาคือไม่มีการเคลื่อนไหว สีเขียวคือการบันทึกปกติ

วิธีปิดคำเตือนหน้าจอและเสียงร้องเวลามีการเคลื่อนไหว

เมื่อมีการเคลื่อนไหวที่หน้าจอจะมีการแจ้งเตือนและเกิดเสียงร้องขึ้นซึ่งเราสามารถตั้งให้แสดงหรือไม่ก็ได้

วิธีตั้งค่าปิดหน้าการแจ้งเตือนหน้าจอให้กลับไปที่หน้าเดิม สังเกตเมนูด้านล่างด้านล่างจะมีช่องคำเตื่อนหน้าจอให้เอาออก และถ้าไม่ต้องการให้มีเสียงก็กดเอาช่องเสียงออกด้วย แล้วกดตกลง