fbpx

เพราะเราให้คุณมากกว่า”ความต้องการ”

เพราะเราให้คุณมากกว่า ความต้องการ ”

ไม่ผ่านการตรวจสอบ ไม่ถึงมือท่านแน่นอน!! ให้ KARE ดูแลคุณ

จากความมุ่งมั่น และยึดถือในสโลแกน Take “ KARE”, Take Quality!! จึงทำให้อัตราการส่งสินค้ากลับเข้ามาตรวจสอบนั้นน้อยมาก เพียงแค่ 0.2%เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกัน อัตราการเสียจะอยู่ที่ 2-5%

นายจักรพงศ์ สมยาภักดี ผู้ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพสินค้า กล่าวว่า สินค้าของเรานั้น ได้มีการตรวจสอบจากโรงงานผลิตมาหลายขั้นตอนอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่พบปัญหาใดๆ แต่ทางเราจะตรวจสอบซ้ำอีกครั้งก่อนส่งให้กับลูกค้า จึงทำให้อัตราการส่งกลับสินค้าที่มีปัญหาน้อยมาก

สำหรับสินค้าที่มีปัญหาและถูกส่งกลับมายังบริษัทฯ เมื่อตรวจสอบหาสาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้งานผิดประเภท และจากภัยธรรมชาติ

ท้ายสุด คุณจักรพงศ์ ได้ให้คำมั่นว่า จะเคร่งครัดกับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้า เพราะสิ่งที่จะให้กับลูกค้า ไม่ใช่เพียงแค่ “ความต้องการ” สินค้า แต่เราจะมอบคุณภาพให้กับท่านด้วย

มั่นใจให้ KARE ดูแลคุณ