fbpx

วิธีการเปลี่ยนกล้องเป็นโหมดภาพสี ผ่านแอป XMeye และ UTC (ควบคุมเจ้าพระยา)

วิธีตั้งค่ากล้องภาพสี C284HDM2V

โดยใช้แอป XMeye

1.เข้าแอพ XMeye เลือกหมายเลขกล้องที่เชื่อมต่อไว้ เช่น กล้องที่เป็นภาพสีต่อไว้ที่แชแนล 1 ให้เลือกไปที่ช่องที่ 1 หรือ CAM01

2.เมื่อเลือกหมายเลขกล้องที่ต้องการปรับแล้ว ในแอปจะแสดงเป็นภาพของกล้องตัวนั้น ภาพเดียว(ดังภาพตัวอย่าง) หลังจากนั้นให้กดที่สัญลักษณ์ลูกศร ในวงกลมสีแดง

3.(หลังจากนั้นหน้าเมนูจะเปลี่ยนเป็นแบบภาพตัวอย่าง)ให้กด สัญลักษณ์ +(บวก)ที่อยู่เหนือคำว่า Iris

4.จะมีหน้า MAIN MENU เด้งขึ้นมาที่จอภาพที่กำลังแสดงผลอยู่ ให้ใช้ตัวควบคุม(ในวงกลมสีแดง) เลื่อนลงไปที่บรรทัดที่ 5.Day&Night และใช้ตัวลูกศรซ้ายหรือขวา(ในวงกลมสีแดง)เปลี่ยนจากคำว่า EXT ให้เป็น COLOR

5.หลังจากบรรทัดที่ 5.DAY&NIGHT เป็น COLOR แล้วให้เลื่อนลงไปที่ 9.EXIT และกดสัญลักษณ์ +(บวก ในวงกลมเล็กสีแดง) เพียงเท่านี้กล้องก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดสีทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วครับ

วิธีตั้งค่ากล้องภาพสี C284HDM2V  โดยตั้งค่าผ่านเครื่องบันทึก

1 ทำการคลิกขวา

2 เลือกหัวข้อ ควบคุมเจ้าพระยา

3 ทำการคลิดซ้ายที่ จุดตรงกลางสีฟ้า เพื่อเปิดแถบเมนูขึ้นมา

4 เลื่อนลงมาในหัวข้อที่ 5 เมนู DAY&NIGHT ให่กดลูกศร ซ้าย-ขวา ปรับให้เป็น COLOR

5 จากการปรับ DAY&NIGHT เป็น COLOR แล้ว มาที่หัวข้อที่ 9 EXIT ทำการกดลูกศรซ้าย-ขวา เพื่อปรับให้เป็น SAVE&END เสร็จแล้วกดปุ่มตรงกลางสีฟ้า  เพื่อทำการ ยืนยันการตั้งค่า