fbpx

วิธีการปรับขนาดหน้าจอของเครื่องบันทึกDVR เพื่อให้พอดีกับขนาดของหน้าจอที่ใช้

วิธีการปรับขนาดหน้าจอของเครื่องบันทึกDVR เพื่อให้พอดีกับขนาดของหน้าจอที่ใช้

1.ให้คลิ๊กขวาที่หน้าจอ 1 ครั้ง จากนั้นให้เลือกเมนูหลัก ดังรูป

 

2.เมื่อเข้ามาสู่หน้าเมนูหลักแล้ว ไปยังหัวข้อระบบ และเลือกเมนู แสดงผล

3.จากนั้นไปที่เมนู ความละเอียด ตามภาพ

 

5. จากนั้นเลือกความละเอียดของจอแสดงผล ให้พอดีกับจอที่ใช้ เมื่อเลือกขนาดจอที่ต้องการแล้ว ให้กด ตกลง

6.เมื่อกดตกลงแล้ว จะมีหน้าต่าง คำแนะนำ ปรากฏขึ้นมา ให้กดตกลง เมื่อกดแล้วจากนั้น เครื่องจะทำการรีสตาร์ทเครื่อง 1 ครั้ง