fbpx

ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV

CCTV  ย่อมาจาก  Close  Circuit  Television  หรือโทรทัศน์วงจรปิด  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด  (ภายในกลุ่มของตนเอง)  ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบ  Broadcast  TV  หรือโทรทัศน์แบบแพร่ภาพ  ที่เปิดให้คนทั่วไปที่มีเครื่องรับภาพสามารถรับชมได้  โดยคำว่า  “วงจรปิด”  มาจากหลักการของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คือ  ไฟฟ้าครบวงจร  หรือเปิดอยู่ตลอดเวลานั่นเอง
Auto  lris  คือ  ระบบเลนส์กล้อง  ที่มีความสามารถในการปรับรูแสงอัตโนมัติ  เพื่อให้มีระดับแสงตามสภาพแวดล้อมทำให้ภาพที่ได้มีระดับ ความสว่างของแสงที่ถูกต้อง
BLC  ย่อมาจาก   Back  Light  Compensation  คือ  การชดเชยแสงทั้งภาพ  เพื่อให้วัตถุที่สนใจในภาพได้รับความสว่างจนสามารถมองเห็นรายละเอียดได้  โดยไม่สนใจวัตถุที่อยู่รอบนอกภาษาช่างภาพคือการชดเชยแสงนั้นเอง  ข้อเสียของการชดเชยแบบนี้  คือ  วัตถุที่สนใจจะมองเห็นรายละเอียด  แต่จะสูญเสียรายละเอียดในส่วนอื่นที่สว่างไป
BNC  เป็นหัวต่อของสายเคเบิ้ลที่ใช้ในระบบกล้องวงจรปิดถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากสำหรับการส่งสัญญาณผ่านสาย เนื่องด้วยต้องส่งผ่านกำลังงานให้ได้สูงสุดโดยไม่สูญเสียกำลังส่ง  (Mismatch  loss)  ในการเชื่อมต่อสาย  หลายกรณีที่เรามักจะมองข้ามความสำคัญตรงนี้  โดยมองแค่ตัวสายสัญญาณว่าดีมากน้อยอย่างไร  ทำให้มองข้ามหัวต่อ  BNC  ไป
Day &  Night  คือ  ระบบ กล้องวงจรปิด  ที่สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน  ซึ่งต้องการแสงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้  และเมื่อกล้องวงจรปิดได้รับแสงน้อยมากๆ  ก็จะเปลี่ยนภาพ  เป็นโหมด  ขาว-ดำ  ข้อดีคือ  กล้องวงจรปิด  Day  &  Night  ไม่ได้จำกัดเรื่องของระยะทางที่ตัวกล้องเพิ่มมากขึ้น  ข้อเสียคือ  ใช้ในที่มืดสนิทไม่ได้