fbpx

อุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีอะไรบ้าง

การติดตั้งกล้องที่ดีนั้นควรมีการเตรียมการไว้สำหรับการตรวจซ่อม โดยควรจะมีจุดสำหรับเชื่อมต่อสายของอุปกรณ์ต่างๆของกล้อง โดยจะทำการติดตั้งและเชื่อมต่อ ภายใน Service Box โดยอุปกรณ์ต่างๆนั้น ก็ได้แก่ – Adaptor หรือ Power Supply สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กล้อง การเลือก Adaptor หรือ Power Supply นั้นมีหลักการดังนี้คือ แรงดันไฟฟ้า (Voltage : Vมีหน่วยเป็นโวลต์ (Volt) ให้ตรงกับความต้องการของกล้อง กระแสไฟฟ้า (Current : I ) มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (Amp) มากพอกับที่กล้องต้องการ – Fiber Converter สำหรับแปลงสัญญาณแสงเพื่อส่งภาพไปยังห้องควบคุมในกรณีที่มีระยะทางไกลกันมากๆ – Surge Protection สำหรับป้องกันอันตรายของอุปกรณ์ จากฟ้าผ่า – Circuit Breaker สำหรับควบคุมเพื่อมิให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการลัดวงจร หรือการใช้ไฟเกิน – UPS หรือ Uninterruptible Power Supply หรือ เครื่องจ่ายไฟสำรอง ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมาก แต่ก็ไม่ง่ายนัก แต่หากเราทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนั้นก็จะดูง่าย และจะส่งผลให้การใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพและคงทน ในการติดกล้อง Fixed ใน Housing การติดตั้งที่ดีนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ – ท่อสำหรับร้อยสายจ่ายกระแสไฟฟ้า และสายสัญญาณภาพ เช่นสาย Coaxial และ สาย LAN ควรแยกออกจากันเพื่อป้องกันการรบกวนที่เกิดจากไฟฟ้า – มีความทนทาน มั่นคงแข็งแรง ป้องกันการถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อม เช่นความชื้น ความร้อน ฝุ่นละออง การกระทบกระแทกต่างๆเป็นต้น