fbpx

กล้องวงจรปิดไม่ได้กินไฟอย่างที่คุณคิด !!!

กล้องวงจรปิดไม่ได้กินไฟอย่างที่คุณคิด !!!

 

 

 

หลายคนอาจคิดว่าการที่เราติดกล้องวงปิดมันจะต้องกินไฟมากและต้องทำให้ค่าไฟในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับเราเพิ่มมากขึ้นแน่ๆ วันนี้นายแคร์จึงมานำเสนอวิธีการคำนวนค่าไฟฟ้าจากตัวกล้องวงจรปิดที่เราติดไปในแต่ละเดือนนั้นจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่

 

อันดับแรกเลย เรามาดูกันก่อนเลยว่าตัวเครื่องบันทึกและตัวกล้องวงจรปิดนั้นใช้ไฟเท่าไหร่บ้าง

 

1.กล้อง 1ตัว ใช้ไฟ500mA หรือ 0.5 A x 12V = 6W

 

2.เครื่องบันทึกภาพ (มีHDD) 1 เครื่องใช้ไฟ 20W

 

 

เรามาเริ่มคำนวนจากชุดกล้องวงจรปิด 4 ตัวกันก่อนเลย

 

กล้อง 1 ตัวใช้ไฟ 6W ถ้าเป็นกล้อง 4 ตัวให้ เอา 6W มาคูณด้วยจำนวนของตัวกล้อง จะได้เป็น 6W x 4 = 24W

 

เครื่องบันทึกภาพ (DVR) 1 เครื่องใช้ไฟ 20W

 

จากนั้นให้นำ ค่าที่ได้จากกล้องวงจรปิด 4 ตัว และเครื่องบันทึกภาพ (DVR)นั้นมารวมกันจะได้ 24+20 = 44W นั้นคือกำลังไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด

 

ต่อมาเราจะมาดูว่าใน 1 วัน กล้องวงจรปิดของเราใช้ไฟเท่าไหร่ ให้นำ 44W ที่ได้มาจากตัวกล้องวงจรและเครื่องบันทึกมาคูณ 24 ชั่วโมง จะได้เป็น 44 x 24 = 1,056 W จากนั้นนำ มาหารด้วย 1,000 แล้วนำมาคูณด้วยค่าไฟ เช่น ค่าไฟหน่วยละ 3.5 บาท ก็จะเป็น (1,056 ÷ 1,000) x 3.5 =  3.696บาท/วัน

 

จากนั้นนำมาคำนวนกำลังไฟฟ้าที่กล้องวงจรปิดใช้ไปต่อเดือน

 

*เวลา 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 30 วัน              24×30 = 720 ชั่วโมง

 

*พลังงานไฟฟ้า                                      ( 44 x 720 ) ÷ 1,000 = 31.68 หน่วย

 

สมมุติว่าค่าไฟฟ้า อยู่ที่หน่วยละ 3.5 บาท ต่อหน่วย

 

ให้นำ 31.68 x 3.5 = 110.88 บาท และให้นำไปบวกภาษีเพิ่มอีก 7% จะได้เป็น 118.6416 บาท

 

“สำหรับความปลอดภัยของบ้านที่อยู่อาศัยของเราแล้ว เรื่องค่าไฟนั้นเป็นเรื่องเล็กไปเลย คุณคิดเหมือนนายแคร์จริงไหมครับ”

 

****หมายเหตุ****  ค่าไฟอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คำนวณเอาไว้ขึ้นอยู่กับ ค่าไฟต่อหน่วย จำนวนกล้องที่เราติดและที่สำคัญกล้องแต่ละรุ่นแต่ก็อาจจะใช้ไฟแตกต่างกันไปด้วย