fbpx

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างติดตั้งกล้องวงจรปิด

เมื่อต้องทำงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนๆ ก็ต้องทำงานอยู่บนที่สูง ดังนั้นเราควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุที่เกิดอันตรายได้ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ อาทิเช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ลมแรง แสงสว่างไม่พอ และสิ่งอันตรายที่เกิดจากการกระทำของคน ยกตัวอย่างเช่น อาการบาดเจ็บ สภาวะทางจิตใจไม่เป็นปรกติ หรือแม้กระทั่งการทะเลาะวิวาท ก็เป็นสาเหตุหลักได้เช่นกัน อันตรายที่เกิดจากที่สูง มีดังต่อไปนี้

1.ตกจากพื้นที่สูง เช่น ตกจากนั่งร้าน ตกจากตัวอาคาร จากช่องลิฟต์ หรือตกจากช่องพื้นที่ที่เปิดไว้ จึงต้องมีราวกั้นกันตกริมพื้นที่อาคาร ปิดกั้นช่องลิฟต์ที่ทำเป็นฝาปิดช่องต่างๆ ทำตาข่ายรองรับ รวมไปถึงใช้เข็มขัดนิรภัยเมื่อทำงานในที่สูง และต้องทำนั่งร้านให้แข็งแรง

2.สิ่งของหนักหล่นลง เช่น เสาเข็ม คอนกรีต ลูกตุ้มเสาเข็มหล่นทับ วัสดุอื่นๆ ตกหรือกระเด็นใส่ ต้องมีการเก็บกวาดอยู่สม่ำเสมอ ปิดกั้นขอบรอบพื้นริมที่อาคาร ผ้าใบกั้นรองรับ เพื่อใช้ป้องกันวัสดุลงไปเบื้องล่างด้วย 3.การพังของนั่งร้านและโครงเหล็ก เนื่องจากการออกแบบไว้ไม่แข็งแรงมากพอ หรือ บรรทุกน้ำหนักมากเกิน ก็ควรใช้วัสดุนั่งร้าน หรือ ที่ค้ำยันให้มีสภาพแข็งแรง เหล็กเสริมต้องวางถูกตำแหน่งครบถ้วน การลดอันตรายจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบุคคลทุกฝ่าย ควรมีการจัดฝึกอบรมและเตรียมหน่วยพยาบาลให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา หากรู้สึกว่ากำลังวิงเวียนศรีษะหรือเหนื่อยมากต้องรีบบอกเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้ที่สุด และรีบลงจากที่สูงทันที ไม่งั้นคุณอาจร่วงหล่นลงมา ถึงอันตรายแก่ชีวิตได้ การมีข้อระเบียบและปฏิบัติตามกฏจะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น