fbpx

การตัด – ต่อสายพร้อมใช้ (Ready Cable) 20 เมตร ที่ขาดเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้

ลูกค้าคนไหนที่ติดปัญหาเกี่ยวกับสายไปขาดแล้วต่อเองไม่เป็น ต้องซื้อสายใหม่ตลอด เดียววันนี้ นาย KARE จะมาสอนวิธีการต่อสายพร้อมใช้ให้กับทุกคนเอง

ขั้นตอนจะมีตามนี้

จัดเตรียมสายที่ต้องการจะต่อให้พร้อม

 

 

ขั้นตอนที่ 1 สายไฟเลี้ยงกล้องจะเป็นหัวสีแดง

2 ทำการพันสายไฟเส้นสีแดงเข้าหากันให้เรียบร้อย เสร็จแล้วให้พันพัดเทปดำเพื่อกันสายช็อตกับสายดำ

3ทำการพันสายดำให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้ทำการพันพัดเทปดำมาพันเอาไว้

 

 

4 ทำการพันสาย ดำ – แดงเรียบร้อยแล้วให้ทำการ พันสายไฟ รวมกันเพื่อความปลอดภัย

5 สายสัญญาณหัวสีฟ้า นำเอาสายขาวมาพันเข้าหากันแล้วเอาพัดเทปดำพันให้เรียบร้อย
6 สายที่คุมสายไฟสีขาว ให้เอามาพันรวมกันให้เรียบร้อยแล้วทำการพันพัดเทปดำ

5

7 ทำการพันพัดเทปรอบสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยและความสวยงามของสาย