fbpx

ข้อควรระวัง ในการใช้ Adaptor กับกล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึก DVR

ข้อควรระวัง ในการใช้ Adaptor กับกล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึก DVR

เครื่องบันทึก DVR จะรองรับไฟจาก Adaptor ได้ 12V  5A ตามสเปคของเครื่องบันทึก

  • ถ้าไฟจาก Adaptor มากเกินไป อาจทำให้เครื่องบันทึกช็อตทำให้เกิดการเสียหายได้

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนที่จะเอา Adaptor มาใช้ควรเช็ค ค่าไฟ Output ก่อน

-ตัวอย่าง Adaptor จากโน๊ตบุ๊คที่มีค่า output ของ Adaptor 19V จึงไม่สามารถใช้งานกับเครื่องบันทึก และ กล้องวงจรปิดได้เพราะเกินค่าสเปคของเครื่องบันทึก

จึงสามารถทำให้เกิดการพังของเครื่องบันทึกได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนะนำให้ใช้เป็น Adaptor 12V 5A ตามสเปคของเครื่องบันทึก