fbpx

การต่อกล้องไร้สายผ่าน CMS ชุด Wi-Fi KARE 3 ล้านพิกเซล 4 ตัว และ 6+2 ตัว ด้วยสาย LAN

วิธีการต่อกล้องเพื่อลดอาการกล้องดีเลย์ หรือกล้องมีอาการเปิดช้า อีกหนึ่งวิธการแก้ไข โดยทำการต่อกล้อง Wi-Fi โดยเสียบสาย LAN ให้กับตัวกล้อง วิธีการมีดังนี้

ทำการโหลด CMS ได้ที่ลิงค์นี้
ดูกล้องวงจรปิดผ่านโปรแกรมCMS

 

ต้องทำการเสียบกล้องกับสาย lan ทีละตัว หรือทำการ Fixed ค่า ip ทีละกล้อง โดยตั้งค่า IP เป็น 192.168.1.220 หรือแล้วแต่ลูกค้าจะตั้ง

พอทำการ Fixed ip เสร็จแล้ว 1 ตัวให้ทำการทำกล้องที่เหลือให้หมด โดยเลข ip ตัวที่ 2 จะห้าซ้ำกับกล้องตัวแรก หรือตัวอื่น

ขั้นตอนที่

1.กดไปยัง System
2.กดไปยัง Device Manager

ขั้นตอนที่ 

3 กดไปยัง ADD AREA เพื่อทำการสร้าง

ขัทตอนที่ 

4.ทำการตั้งซื้อ ของ ZONE เสร็จแล้วให้กด (ตกลง)

ขั้นตอนที่ 

5.เลือกชื่อหัวข้อที่เราพึ่งตั้งไป แล้วทำการกดไปยัง ADD DEVICE

ขั้นตอนที่ 

6. กดไปยัง IP Search เพื่อหาค่า ip เก่าของตัวกล้อง wifi เพื่อที่จะทำการ Fixed IP

7. พอเราได้ IP ของกล้องที่ต้องการจะแก้ไขแล้ว ให้ทำการกด (OK)

ขั้นตอนที่ 

พอทำการเพิ่ม ip เสร็จแล้วให้ทำการกด ดับเบิ้ลคลิกเพื่อทำการเปิด 

8.ทำการเลือก System

9. ทำการเลือก Remote Config 

.

ขั้นตอนที่ 

10.กดไปยังเลข IP เพื่อทำการเปิด 

11. เลือกหัวข้อ Network

ขั้นตอนที่

12. เป็นการดูเลข IP เก่าที่ยังไม่ได้เปลี่ยน

13.เลข IP Address ให้แก้ไขเลข 3 ตัวท้าย เช่นเลข 230 (ต้องใส่เลขให้ไกลเพื่อไม่ให้ชนกับ IP ของอุปกรณ์ตัวอื่น)

14. Primary DNS ให้ทำการแก้ไขให้เป็นเลขเดียวกับ Gateway เช่น 192.168.1.1

15. ทำการตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด OK  

เท่านี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้ว กับการตั้งค่า IP กล้องจำนวน 1 ตัว ส่วนกล้องตัวที่เหลือ ก็ให้ทำแบบเดียวกัน ห้ามเลข IP ซ้ำกัน