fbpx

D1 คืออะไร

D1 เป็นรูปแบบมาตรฐานโทรทัศน์ระบบดิจิตอล มันมีความละเอียด 720×576 พิกเซลหรือ 4CIF คือ D1 จะมีขนาดภาพที่ใหญ่กว่า CIF 4 เท่า ความละเอียดอยู่ที่ 25 เฟลมต่อวินาที แต่ก็จะให้ให้กินพื้นที่ความจำเพิ่มขึ้น 4 เท่าเช่นกัน

รูปเปรียบเทียบระหว่าง D1 และ CIF