fbpx

แนะนำวิธีการถอดพัดลมเครื่อง DVR

แนะนำการถอดพัดลมในเครื่อง DVRเพื่อลดเสียงพัดลม ที่มีการใช้งานมานาน อาจทำให้เกิดเสียงรบกวนได้ และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องบันทึกภาพได้ เพราะในตัวเครื่อง DVR มี Hard Disk พัดลมจะเป่าสิ่งสกปรกเข้าไปติดในเครื่องทำให้เครื่อง มีอายุการใช้งานน้อยลงทาง นายแคร์จึงมาอธิบายวีธีการถอดการใช้งานพัดลอมออก มีรูปภาพดังนี้

 

 

1. ทำการแกะฝาเครื่องบันทึก DVR ออกจะเห็นตัวพัดลมข้างใน

 

 

2.จะมองเห็นปลั๊กเส้นสี แดง-ดำ

 

 

3.จากนั้นทำการดึงปลั๊กที่เสียบอยู่ออกพัดลมก็จะหยุดทำงานเครื่อง DVR ของท่านก็จะไม่มีเสียงพัดลมรบกวน และช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของระบบ จากนั้นทำการปิดฝาครอบเครื่อง DVR ไว้อย่างเดิม