fbpx

ความหมายของ TVL และการคำนวนหาค่าพิกเซล ของกล้องวงจรปิด

TVL – Television Lines TVL เป็นหน่วยวัดความละเอียดของกล้องตามแนวนอน หรือคือจำนวนเส้นที่กล้องสามารถแสดงภาพได้ ซึ่งมีผลต่อความความคมชัดของกล้องวงจรปิด จำนวนเส้น TVL ยิ่งสูงมาก ภาพที่ได้ก็จะคมชัดและละเอียดยิ่งขึ้นตามไปด้วย เช่น กล้องวงจรปิด ความคมชัด 700 เส้น จะให้ภาพที่ชัดกว่ากล้องวงจรปิดที่มีความคมชัด 550 เส้น เป็นต้น

ค่าเฉลี่ยของ TVL ที่กล้องมาตรฐานควรจะมีอยู่ที่ระหว่าง 380-540 TVL

การแปลงค่า TVL ให้ออกมาเป็นจำนวน Pixel ให้ใช้สูตร

“จำนวน Pixel รวม = จำนวน TVL * 4/3 * จำนวน Pixel แนวตั้ง (V)”

ตัวอย่าง

กล้อง TVL 540 ภาพมีขนาด 720 (H) x 576 (V) คิดสูตรเป็น 540 * 4/3 * 576 = 0.414 Megapixels

กล้อง TVL 600 ภาพมีขนาด 753 (H) x 582 (V) คิดเป็นสูตร 600 * 4/3 * 582 = 0.465 Megapixels

ปัจจุบัน กล้องวงจรปิดมี TVL หลายแบบให้เลือก โดยมีความละเอียดตั้งแต่ 320 , 380 , 420 , 480 , 520 , 540 , 600 , 620 TVL หรือมากกว่าแล้วแต่เทคโนโลยีของแต่ละบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิต ทั้งนี้ กล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสูง ๆ ราคาก็จะสูงตามไปด้วย ในตารางคุณสมบัติของกล้องโดยมากจะบอกความละเอียดอยู่สองแบบ คือ ตามแนวตั้ง (Vertical) และ แนวนอน(Horizontal)

ความละเอียดตามแนวตั้ง (Vertical Resolution) – VTVL ความละเอียดตามแนวตั้งหมายถึงจำนวนเส้นตามแนวนอน ตามมาตรฐานระบบ PAL จำนวนเส้นจะเป็น 625 เส้น จอแสดงผลภาพแบบ PAL อัตราส่วนจะอยู่ที่ 4:3 ดังนั้นถ้าคิดตามอัตราส่วนที่ว่าความละเอียดสูงสุดแนวตั้งเป็น 0.75 เท่าของอัตราส่วนแนวนอน ดังนั้นความละเอียดสูงสุดแนวตั้งจะเป็น PAL 625 X 0.75 = 470 เส้น