fbpx

วิธีปิดเครื่อง DVR รุ่น D3054HH, D3058HH, D3156HH, D3256AF, D3154AB, D3158AJ, D51D5194AJ, D5198AJ, D8208HP , D8126HPT

วิธีปิดเครื่อง D3054HH, D3058HH, D3156HH, D3256AF, D3154AB, D3158AJ, D51D5194AJ, D5198AJ, D8208HP , D8126HPT

1.ให้ทำการคลิ๊กเมาส์ขวาที่หน้าจอตรงไหนก็ได้ จะมีแถบเมนูขึ้นมา

2.ให้เลือกที่ เมนู ออกจากระบบ ดังภาพด้านล่าง

3.หลังจากกดออกจากระบบในขั้นตอนที่ 2 แล้วจะมีเมนูขึ้นมา ให้เลือก ปิดเครื่อง จะขึ้น โลโก้ KARE ให้ทำการดึงสายไฟด้านหลังออกได้ทันที

 ข้อควรสังเกต :เมื่อสั่งงานปิดเครื่อง ระบบจะขึ้นหน้า LOGO KARE ค้างไว้ แสดงว่าพร้อมให้ถอดปลั๊ก หรือ ปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ สามารถถอดปลั๊ก ปิดระบบได้เลย

หมายเหตุ การปิดเครื่องอย่างถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานของ HDD ที่อยู่ภายใน DVR ให้ยาวนานขึ้น ไม่พังและเสียหาย