fbpx

วิธีปรับโหมดของกล้อง C284HDM2V,C299HDM2V

วิธีปรับโหมดของกล้อง C284HDM2V,C299HDM2V

กล้องมีอาการภาพเปลี่ยนเป็นโหมดขาวดำเอง แก้ยังไง นายแคร์มีคำตอบ

1.ปรับจากตัวกล้องมีขั้นตอนดังนี้

1.ใช้ตัวสวิตซ์ควบคุมที่กล้อง กดตรงกลาง 1 ครั้ง จะมีหน้าเมนูขึ้นมา

2.ให้เลื่อนลงไปบรรทัดที่ 2.EXPOSURE แล้วดันปุ่มสวิตซ์ไปทางขวา 3 ครั้ง

3.สังเกตุบรรทัดที่ 1.MONITOR OUT AHD หากตรงคำว่า “AHD” เป็นโหมดอื่น ให้เลื่อนสวิตซ์ไปซ้าย ขวา จนกว่าจะกลับมาเป็นโหมด “AHD” แบบในภาพตัวอย่าง

4.เมื่อปรับโหมดเรียบร้อยให้เลื่อนลงมาที่ RETURN กดปุ่มตรงกลาง 1 ครั้ง เพื่อกลับไปหน้าเมนูหลัก

5.เมื่อกลับไปหน้าเมนูหลัก ให้เลื่อนลงไปที่บรรทัดที่ 9.EXIT SAVE&END แล้วกดปุ่มตรงกลาง 1 ครั้ง

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

 

2.ปรับโหมดผ่านแอป XMeye

1.เลือกกล้องตัวที่กล้องการจะปรับกดดูเป็นจอใหญ่ แล้วกดที่สัญลักษณ์ ปุ่มลูกศร(ในภาพซ้าย)

2.กดที่สัญลักษณ์ + ด้านบนคำว่า Iris (ในภาพขวา)

 

3.เมื่อเข้ามาหน้าเมนูหลัก ให้ใช้ลูกศร เลื่อนลงไปบรรทัด ที่ 2. EXPOSURE แล้วกดลูกศรขวา 3 ครั้ง แล้วกด + 1 ครั้ง (ในภาพซ้าย)

4.ให้สังเกตุ บรรทัดที่ 1.MONITOR OUT AHD หากคำว่า “AHD” เป็นโหมดอื่น ให้ใช้ลูกศร เลื่อนซ้าย ขวา จนกว่าจะเป็นคำว่า “AHD”

5.หลังจากปรับเป็น AHD แล้ว ให้เลื่อนลงไปที่บรรทัด ที่ 6.RETURN แล้วกด + 1 ครั้ง เพื่อกลับไปหน้าเมนูหลัก (ในภาพซ้าย)

6.เมื่อกลับมาหน้าเมนูหลักแล้ว ให้เลื่อนลงไปบรรทัด ที่ 9.EXIT SAVE&END แล้วกด + 1 ครั้ง