fbpx

กล้องสี 24 ชม.(เปิดไฟ Warm Light) รุ่น C501HDM2A-WL สามารถปรับความสว่างได้ถึง 10 ระดับ

กล้องสี 24 ชม.(เปิดไฟ Warm Light) สามารถปรับไฟความสว่างได้ถึง 10 ระดับ

ขั้นตอนการทำไม่ยากอย่างที่คิด
ถ้าพร้อมแล้วมาทำตามกันได้เลยยยยยยย
1.ทำการคลิกขวา
2.เลือกเมนู ควบคุมเจ้าพระยา

3.กดตรงวงกรมสีฟ้าเพื่อเข้าไปยังเมนู

4.เลือกเมนู SMART LED แล้วกดปุ่มสีฟ้าเพื่อเข้าไปยังเมนู

5.เลือกเมนู MODE แล้วปรับให้เป็น MANUAL
6.หัวข้อ VALUE จะสามารถปรับระดับความสว่างของแสง LED ได้ถึง 10 ระดับ

ตัวอย่างระดับความสว่างของไฟ LED จากระดับ 1-10

7. ระดับที่ 1

8. ระดับที่ 2

9. ระดับที่ 3

10. ระดับที่ 4

11. ระดับที่ 5

12.ระดับที่ 6

 

13. ระดับที่ 7

14. ระดับที่ 8

15. ระดับที่ 9

16 ระดับที่ 10

17. พอได้ค่าแสง LED ที่ต้องการแล้ว ให้กดไปยัง RETURN 

18.เลือกไปยัง SAVE & EXIT แล้วกดไปยังปุ่มทีฟ้าเพื่อตกลง

เท่านี้ก็เสร็จสิ้นการปรับแสง LED แล้ว