fbpx

วิธีการ Remove camera ด้วยแอป VicoHome

วิธีการ Remove camera ด้วยแอป VicoHome

นาย KARE จะขอแยกเป็น 2 กรณี
1. เปลี่ยน wifi ใหม่
– ให้กด รีเซ็ต ที่กล้อง
– login ในแอป vicohome ด้วยผู้ใช้เดิม ผู้ใช้แรก ที่เคยตั้งค่ากล้อง ตั้งค่า wifi ใหม่ ทำขั้นตอนใหม่ เหมือนตอนเพิ่มกล้อง
** กล้องมันจะจำผู้ใช้คนแรกที่ตั้งค่ากล้อง ว่าเป็นเจ้าของกล้อง ผู้ใช้อื่นจะไม่สามารถตั้งค่ากล้องนี้ได้

*** หากจะเปลี่ยนผู้ใช้กล้อง ที่เป็นเจ้าของกล้อง ตอนที่กล้องเชื่อมต่อ wifi อยู่ ให้ผู้ใช้คนแรก นำกล้อง ออกจากบัญชีก่อน หลังจากทำเสร็จ ผู้ใช้อื่นก็จะสามารถตั้งค่ากล้องใหม่ได้ และเป็นเจ้าของกล้องใหม่ทันที

2. ใช้โทรศัพท์ เครื่องอื่น
– ให้ทำขั้นตอนยกเลิก เจ้าของเดิมก่อน เครื่องอื่นจึงจะสามารถตั้งค่าเป็นเจ้าของเครื่องใหม่ได้

วิธีการ Remove camera มีขั้นตอนดังนี้

1 เปิดมาหน้าแอป แล้วเลือก ตั้งค่า

2 กดไปที่ Remove Camera  

3 กดไปที่ Delete เพื่อทำการลบกล้องออกจากตัว App