fbpx

กล้องบันทึกเป็นบางตัว และไม่บันทึกตลอดเวลาแก้ยังไง (ตั้งค่าการบันทึก)

ติดปัญหากล้องไม่บันทึกตลอดเวลา แก้ได้ง่ายนิดเดียว

 

1.ทำการ คลิกขวา เพื่อเข้า เมนูหลัก

2.ทำการเลือก เมนูหลัก แล้วทำการเลือก ตั้งค่าการบันทึก

 

3. 1. ช่อง ทำการเลือกกล้องที่ต้องการปรับหรือตั้งค่า

2. โหมดวีดีโอ ให้ทำการเลือก ตั้งตารางเวลา

3.ช่วงเวลาที่ 1 ให้ทำการพิมพ์ 00:00 – 24:00 เพื่อกำหนดเวลากล้องให้บันทึก 24 ชั่วโมง

4.ให้ทำการเลือก ทั่วไป การตรวจสอบ การเตือนภัย