fbpx

วิธีดูภาพสด ย้อนหลัง และ backup ผ่าน CMS

วิธีดูภาพสด ย้อนหลัง และ backup ผ่าน CMS

 

แนะนำการใช้งาน CMS  แบบ Cloud 

 

โหลดโปรแกรม CMS ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ >> ดาวน์โหลด

1. ไปที่หน้าจอของเครื่องบันทึกทำการคลิ๊กขวาเลือก “เมนูหลัก”

 

2. เลือกเมนู “ขั้นสูง”

 

3. เลือก “เวอร์ขั่น”

 

4. จะเห็นหมายเลขซีเรียล ให้ค้างหน้านี้ไว้ก่อน

 

5. เข้าไปที่โปกรม CMS

 

 

6. กดไปที่ “ตั้งค่าระบบ” แล้ว เลือก “จัดการอุปกรณ์”

 

7.กดไปที่ ADD AREA

8. ทำการตั้งชื่อ zone ( ตั้งชื่ออะไรก็ได้ )

 

 

9. กดไปที่ ADD DEVICE

 

10. เลือกเป็น  “Cloud”  ที่การตั้งชื่อแล้วนำ “หมายเลขซีเรียล” ที่เปิดที่ค้างไว้ในเครื่อง DVR มาใส่ ให้ถูกต้อง แล้วกด “ตกลง”

 

 

11. ทำการกด “ดับเบิ้ลคลิ๊กก่อน” แล้วกด คลิ๊กขวาไฟล์ที่สร้างไว้ เลือก “เชื่อมต่อวีดีโอทั้งหมด”

 

 

 

การใช้งาน CMS  แบบ Cloud ในการดูภาพสด

1.ทำการเปิดโปรแกรม   ขึ้นมา

2.เมื่อเปิดโปรแกรม เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

– จากนั้นให้ทำการ ใส่ชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่าน (ชื่อผู้ใช้จะเป็น super ส่วน รหัสผ่านจะเป็นค่าว่าง) และให้กด

ล็อคอิน เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

 

3.เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วระบบหน้าปรากฏหน้าต่างดังภาพขึ้นมา จากนั้นรอสักครู่

 

4.เมื่อรอตัวโปรแกรมทำการโหลดเรียบร้อยแล้ว ตัวโปรแกรมก็ปรากฏขึ้นมา ให้ทำการเลือกเครื่องบันทึก DVR ที่เราต้องการดูกล้อง  โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อเครื่องDVR ที่เราต้องการดูกล้อง

 

5.เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กยังชื่อเครื่อง DVR ที่เราต้องการดูกล้องแล้ว จากนั้นให้ทำการเลือกกล้องที่เราต้องการจะดู โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่หมายเลขกล้องที่ต้องการดู ดังภาพ

 

6.เมื่อเลือกกล้องและดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อดูกล้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะปรากฏดังภาพ

***หมายเหตุ*** ถ้าต้องการดูกล้องออนไลน์พร้อมกันหลายๆกล้อง ให้ทำการคลิ๊กที่ช่องดังภาพก่อน 1ครั้ง จากนั้นให้ทำการเลือกกล้องที่ต้องการเปิดดูออนไลน์อีกช่อง โดยการดับเบิ้ลคลิ๊กที่หมายเลขกล้องนั้นดังภาพ

 

วิธีเล่นภาพย้อนหลังผ่าน cms

1.ให้เลือกเครื่องที่ต้องการดูย้อนหลัง จากนั้นไปยังเมนู “ดูวีดีโอย้อนหลัง”

 

2.เมื่อเลือกเมนูเล่นย้อนหลังแล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังภาพจากนั้นให้ทำการเลือกอุปกรณ์ ช่อง วัน เดือนปี และช่วงเวลา ที่ต้องการดูย้อนหลัง

 

 

 

3. เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้ทำการกด สืบค้นวีดีโอ จากนั้นมีไฟล์วีดีโอที่บันทึกไว้ทั้งหมดแสดงขึ้นมาตามช่วงวัน เดือน ปี และช่วงเวลาที่เราเลือก ดังภาพด้านล่าง

 

4.เมื่อสืบค้นไฟล์ที่ต้องการดูย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการดูย้อนหลังโดยการกดดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่ไฟล์นั้นเพื่อทำการเริ่มเล่น

***หมายเหตุ*** การเล่นภาพย้อนหลังสามารถเล่นได้แค่ทีละไฟล์เท่านั้นไม่สามารถเล่นพร้อมกัน หลายๆไฟล์ได้

 

5.เมื่อดูย้อนหลังเสร็จแล้วต้องการออกจากเมนูเล่นย้อนหลัง ให้ทำการกดปุ่ม เพื่อหยุดเล่นภาพย้อนหลัง

 

ขั้นตอนการ Back Up หรือดาวน์โหลด ไฟล์ที่ต้องการ

 

1.เมื่อดูย้อนหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากต้องการดาวน์โหลดหรือBack Up ไฟล์เก็บไว้ เพียงแค่ เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกดดาวน์โหลด

 

2.เมื่อกดดาวโหลดแล้วจะมีหน้าต่างเล็กๆปรากฏขึ้นมาเพื่อให้ทำการเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการดาวโหลดและที่อยู่ในการจัดเก็บไฟล์

 

3.เมื่อกดตกลงแล้ว ตัวโปรแกรมจะเริ่มทำการดาวโหลดไฟล์ลงในที่อยู่ที่เราเลือกจัดเก็บไว้

 

4.เมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างเล็กๆปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอดังภาพ จากนั้นให้กด ตกลง

 

5.จากนั้นให้ทำการเช็คในที่อยู่ที่เราเลือกจัดเก็บไว้ว่ามีไฟล์หรือไม่ ถ้ามีแล้วก็สามารถเปิดเล่นได้เลย