fbpx

วิธีล็อคขากล้อง2 ล้านพิกเซล 3 ล้านพิกเซล และ 5 ล้านพิกเซล

วิธีการล็อคขากล้อง 2 ล้านพิกเซล 3 ล้านพิกเซล 5 ล้านพิกเซล

กล้อง 2 ล้านพิกเซล(C284HDM2E)

      1.กล้องใหม่ที่ยังไม่ได้ทำการล็อคขา นั้นมันจะไม่อยู่ในมุมหรือองศาที่ต้องการดังภาพ

 

      2.ตรงฐานกล้องจะมีสัญลักษณ์ รูปกุญแจล็อค และ รูปกุญแจที่ปลดล็อคแล้วอยู่ ให้เราปรับมุมและองศาของกล้องตามที่เราต้องการก่อนจากนั้นทำการล็อคขาด้วยตัว 6 เหลี่ยมที่มีมาให้ในกล่องแล้วทำการขันยึดไปในทิศทางของสัญลักษณ์รูปกุญแจล็อคเพื่อให้ขากล้องอยู่ในมุมและองศาที่เราต้องการ หากต้องการเปลี่ยนมุมให้ทำการขันไปยังทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่ขันเพื่อล็อค

 

       3.เมื่อขันแหน่นแล้วเราก็จะได้มุมกล้องและองศาที่เราต้องการดังภาพ

 

กล้อง 3 ล้านพิกเซล(CQ556SC)

        1.กล้อง 3ล้านพิกเซลเมื่อแกะกล่องใหม่ๆ จะเห็นได้ว่าตัวขากล้องนั้นจะล็อคอยู่ทำให้ไม่สามารถ ปรับมุม ทิศทางหรือองศาของกล้องได้

         2.ให้นำตัว6เหลี่ยมที่อยู่ในกล่องกล้องวงจรปิด มาขันออกไปทางซ้ายเพื่อปรับมุมกล้องและทิศทางตามที่เราต้องการ จากนั้นเมื่อได้ทิศทางและมุมที่ต้องการแล้วก็ให้ขันไปทางขวาเพื่อล็อคไว้เหมือนเดิมตามภาพ

   

 

         3.เมื่อล็อคขากล้องเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ตามภาพเลยครับ

กล้อง 5 ล้านพิกเซล (C284HDM5)

         1.กล้อง 5 ล้านวิธีการล็อคขากล้อง ก็จะเหมือนกันเลยกับตัวกล้อง 2 ล้านพิกเซล จะสังเกตุได้ว่าขากล้องจะไม่สามารถล็อคให้อยู่ในมุมหรือทิศทางที่ต้องการได้

 

          2.เมื่อปรับทิศทางและมุมที่ต้องการได้แล้วให้ตัว 6 เหลี่ยม มาขันตรงฐาน ไปทางซ้ายเพื่อล็อค แต่ถ้าต้องการปรับมุมใหม่ก็ให้ขัน ไปทางขวา

                                                                                                                                                                                                           

           3.เมื่อปรับทิศทางและมุมที่ต้องการได้แล้วก็จะได้ดังภาพเลยครับ

****หมายเหตุ****

          – หมุนไปทางซ้ายเพื่อล็อคขากล้อง และ หมุนไปทางขวาเพื่อปลดล็อคขากล้องที่ได้ล็อคไว้

          – ควรขันน็อตเพื่อล็อคขากล้องแค่พอดีไม่ควรขันแหน่นจนเกินไป