fbpx

วิธีการ ปรับโหมดไฟความสว่าง ของกล้องไร้สาย

วิธีการ ปรับโหมดไฟความสว่าง ของกล้องไร้สาย

ดูสินค้ากล้อง wifi หรือสั่งซื้อสินค้า คลิก

ถ้าพร้อมแล้วมาทำตามกันได้เลย

1 ทำการ คลิกขวา ที่หน้าจอแล้วเลือก พารามิเตอร์ IPC

2 เลือกหัวข้อ การตั้งค่า

3. หัวข้อ เต็มรูปแบบ 

กลางคืนจะเป็นภาพสี แต่ถ้ามืดสนิดจะไม่เห็นภาพ

4. หัวข้อ การแจ้งเตือนอัจฉริยะ (จะเป็นค่าเริ่มต้น)

ตอนกลางคืนเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว ภาพจะเป็นขาวดำ กล้องเป็นไฟอินฟราเรด

เมื่อกลางคืนเมื่อมีการเคลื่อนไหว ภาพจะเป็นสี กล้องจะเปิดไฟแสงสีขาว

5. หัวข้อ แสงไฟอัจฉริยะ 

ตอนกลางคืนจะเป็นภาพสีทั้งคืน แล้วกล้องจะฉายไฟสีขาวออกมาตลอดทั้งคืน

6.หัวข้อ สมาร์ทอินฟราเรด

ตอนเช้าจะเป็นภาพสีแบบปกติ แต่เมื่อเวลากลางคืน ภาพจะเป็นขาว-ดำ ตัวกล้องจะเป็นอินฟาเรด