fbpx

การเปลี่ยนภาษาอังกฤษ ให้เป็น ภาษาไทย ในโปรแกรม XMEye

1. เมื่อเปิดแอพ XMEye ขึ้นมา

2. เลือก Login แบบ Local

 

3.เลือก คำว่า MY หรือ ของฉัน 

 

 

4. เลือกหัวข้อ Settings  แล้วกดเข้าไป

 

5. เข้าไปยัง  Set Language เพื่อเข้าไปยังเปลี่ยนภาษา

 

6. แล้วทำการเลือกภาษาที่เราต้องการที่จะเลือก เช่น Thai เพื่อเป็น ภาษาไทย