fbpx

วิธีการเข้าหัวสาย RG6

วิธีเข้าหัวสาย RG6

นายแคร์จะมาแนะนำวิธีเข้าหัวสายสัญญาณ RG6

หลังจากเตรียมสายและอุปกรณ์สำหรับเข้าหัวสาย RG6 เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลย

1.เตรียมหัว BNC และ Plug F สำหรับเข้าสาย RG6

 

2.ปลอกสาย RG6 เฉพาะด้านนอก เหลือสายกราวด์(ฝอยๆ)ไว้ และพับลงมาจากนั้นปลอกยางสีขาว ให้ทองแดงโผล่ (ลักษณะตามภาพ)

3.นำหัว Plug F ที่เตรียมไว้ มาเสียบเข้าไปที่สาย RG6 และบีบหัว Plug F ให้แน่น

4.ตัดแต่งสายกราวด์(ฝอยๆ) ให้ได้ลักษณะตามภาพ และให้ทองแดงโผล่มาเล็กน้อย

5.นำหัว BNC มาเสียบเข้า กับสาย RG6 ที่เข้าหัวไว้ และหมุนให้แน่น

 

 

การเข้าหัวสายไฟ DC

1.ปลอกสายไฟทั้ง 2 เส้นให้มีทองแดงโผล่ไม่ยาวและสั้นจนเกินไป

2.สังเกตที่หัว DC จะมีสัญลักษณ์ + – ,ขั้วของสายไฟ คือ สีแดง + , ดำ –

3.ให้นำมาเสียบให้ถูกต้อง สายสีแดงเสียบเข้าช่อง + สีดำเสียบเข้าช่อง – ของหัว DC ระวังอย่าให้สลับอาจจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้