ประโยชน์และวิธีการใช้งาน UTC

สำหรับบทความนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์และวิธีการใช้งาน UTC (Up The Coax)

ประโยชน์

สะดวก ไม่ต้องปีนไปปรับปุ่มที่กล้อง สามารถปรับแต่งและดูเมนูที่หน้าจอได้เลย

ข้อจำกัด

เครื่อง DVR และกล้องวงจรปิดต้องมีฟังก์ชัน UTC

วิธีการใช้งาน (ยกตัวอย่างการปิด IR LED)

1.คลิกขวาที่หน้าจอแล้วไปที่เมนู ควบคุมเจ้าพระยา

2.ใช้เมาส์คลิกปุ่มกลางหนึ่งครั้ง

3.คลิกลูกศรลงมาที่เมนู DAY-NIGHT

4.ในส่วนของ MODE ให้กดลูกศรซ้ายขวาเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

5.เมื่อเลือกโหมดเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาที่ RETURN

6.เลือก SAVE-EXIT เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน