fbpx

ประวัติของกล้องวงจรปิด

ประวัติของกล้องวงจรปิด

CCTV คำนี้ได้ยินกันมากขึ้นในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะการได้ยินจากข่าวทางทีวี หรือทางหนังสือพิมพ์ คำว่ากล้องวงจรปิดหรือ CCTV ​ย่อมาจากคำว่า “Closed Circuit Talavision” หรือเรียกอีกอย่างว่า “Video Surveillance System” ​คือ ระบบการบันทึกภาพจากกล้องที่เป็นระบบรักษาความปลอดภัย หรือที่ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ สถานะการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ​​ระบบกล้องวงจรปิดเริ่มติดตั้งครั้งแรกในปี 1942 ในประเทศเยอรมันนี ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัตถุประสงค์ในช่วงแรกติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวของขีปนาวุธ V2 จากนั้นในปี 1968 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสอดส่งดูแล ระแวดระวังเรื่องการก่อการร้าย และจากนั้นมาได้มีการพัฒนาการ กล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง

กล้องวงจรปิดแบ่งตามเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ยุคดังนี้ คือ

ยุคที่ 1 เป็นยุคที่ต้องมีคนนั่งเฝ้าจอคอยสังเกตุการณ์ตลอดเวลา เพราะต้องดูกันแบบเรียลไทม์ กล้องกับจอมอนิเตอร์เชื่อมต่อกันโดยตรง

เครื่อง VCR และ เทป VHS

ยุคที่ 2 ยุคนี้มีการพัฒนาแบบจากกล้องสู่อุปกรณ์บันทึก โดยเป็นการบันทึกในลักษณะ อนาล๊อก ผ่านเทปชนิด VHS และการเชื่อมต่อระหว่างกล้องวงจรปิดกับจอมอนนิเตอร์ยังเป็นแบบ 1 : 1

Multiplexers ใช้ดูกล้องวงจรปิดมากกว่า 1 ตัว

ยุคที่ 3 ยุคนี้มีการพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อรวมสัญญาณที่มาจากกล้องมากกว่าหนึ่งตัว และมีการพัฒนาระบบการบันทึกภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น

เครื่อง DVR

ยุคที่ 4 ยุคนี้ได้มีการพัฒนาระบบการบันทึกไปสู่รูปแบบดิจิตอล ที่เรียกว่าระบบกล้องวงจรปิดแบบ DVR หรือ Digital Video Recorder ที่สามารถบันทึกภาพลงในรูปแบบฮาร์ดดิสได้ การพัฒนาการของกล้องวงจรปิด ได้พัฒนาต่อยอดมาอย่างสม่ำเสมอจากที่ไม่สามารถบันทึกภาพในบริเวณแสงน้อยได้ เมื่อติดตั้งระบบแสงอินฟาเรดหรือ IR เพิ่มก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ หรือการแก้ปัญหาเรื่องของการช่วยประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลในฮาร์ดิสก์ โดยการใช้ระบบบันทึกภาพเฉพาะมีการเคลื่อนไหว (Motion Detection) หรือระบบการซูมกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นรายละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดยังคงมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของคนในยุคปัจจุบัน มีการคาดการณ์ถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพระบบกล้องวงจรปิดในเชิงของการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงหรือการบันทึกความเป็นเจ้าของของกระเป๋าผู้ต้องสงสัยในกรณีที่ทิ้งกระเป๋าไว้นานเกินไปในสนามบิน และเตือนภัยให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นก่อนเกิดเหตุร้ายได้ ซึ่งเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างสูงในอนาคตต่อไป