fbpx

วิธีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบโดม รุ่นC1973SC

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาดูวิธีการเปิดฝากล้องโดม รุ่น C1973SC กันครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปร่างหน้าตาของกล้องโดมกันก่อนดีกว่า

หลังจากที่เราเห็นหน้าตาของเจ้ากล้องโดมกันไปแล้ว ตอนนี้เรามาดูวิธีเปิดฝากล้องออก กันดีกว่าครับ

1. สังเกตที่ฐานกล้องโดมตามภาพ ในกรณีที่ หันด้านกล้องขึ้นฐานบน และหันด้านฐานลงล่าง

2. ให้บิดฝาครอบแบบทวนเข็มนาฬิกา ตามลูกศรในภาพ

3. บิดฐานของกล้องโดมแบบตามเข็มนาฬิกา ตามลูกศรในภาพ

หลังจากนั้น เรามาดูขั้นตอนการปิดฝากล้องอย่างถูกวิธีกันครับ จากขั้นตอนที่ 1 ดังรูปด้านล่าง คือ ให้สังเกตบริเวณเลนส์กล้องครับ เมื่อต้องการจะปิดฝากล้องนั้น จำเป็นจะต้องให้ฝากล้อง (ตามขั้นตอนที่ 2) และ เลนส์กล้อง ตรงล็อคกันครับ

นำฝากล้องด้านที่ตรงกับในรูปด้านบน ครอบลงบนฐานของกล้องและหมุนฝากล้องตามเข็มนาฬิกา เพื่อล็อคฝากล้องเข้ากับฐาน

หลังจากประกอบฝากล้องกับฐานเข้าด้วยกัน ก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมเรียบร้อยครับ

หมายเหตุ : เกลียวของฝากล้องและกล้องจะเป็นเกลียวแบบ ตื้น ซึ่งไม่ต้องหมุนหลายรอบครับ ไม่ควรใช้แรงมากเกินไป อาจทำให้ฝากล้องเกิดความเสียหายครับ การติดตั้งกล้องโดม โดยยึดกับ เพดาน หลังจากเปิดฝากล้องโดมออกมแล้ว หากเราต้องการที่จะนำกล้องโดมไปติดตั้งกับเพดานนั้น ก็จะต้องทราบถึงวิธีการติดตั้งด้วยเช่นกัน ขั้นตอนนั้นอาจจะแตกต่างกันการติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วไปอยู่บ้างครับ

หมายเหตุ : หลังจากที่เราเปิดฝาครอบกล้องออกมาแล้ว เราจะต้องเปิดฝาสีดำที่ฐานของกล้องโดมออกมาอีกที่หนึ่งครับ เพื่อที่จะนำฝานั้นไปยึดกับเพดานครับ

ตัวอย่างภาพ หลังจากเปิดฝาที่ฐานออกมาแล้วจะเป็นดังนี้ ซึ่งขั้นตอนการเปิดฝาฐาน ของกล้องโดมนั้น มีวิธีการดังนี้ ให้สังเกตตามภาพด้านล่าง เห็น เขี้ยวเล็กๆอยู่ในบริเวณที่ลูกศรชี้

ใช้มือบีบเขี้ยวเข้าหากันกับฐานสีขาว ตามรูป

หันด้านฝาฐานสีดำขึ้น มือขวานำนิ้วชี้และนิ้วโป้ง จับไว้ในตำแหน่งสีแดงตามภาพ (ในขณะที่มือด้านซ้าย บีบเขี้ยวล๊อค เพื่อปลดล๊อค)และบิดออกทวนเข็มนาฬิกา หลังจากเปิดฝาฐานออกแล้ว ให้นำฝาฐานสีดำ ไปยึดกับเพดาน โดยให้หันด้านที่เป็นเส้นประออกไปในองศาที่ต้องการให้กล้องมองเห็น ตามภาพ

ภาพแสดงเส้นประ ด้านของเลนส์กล้อง จากนั้นให้ยึดน๊อต 3 ตัวกับเพดาน ตามภาพด้านบน

ทำการปิดฝากล้องเข้ากับตัวฐานสีขาว ตามภาพ นำตัวกล้องไปล็อคเข้ากับฐานที่สำที่ติดอยู่กับเพดาน เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง ครับ