fbpx

แนะนำการใช้งาน CMS แบบ Cloud

แนะนำการใช้งาน CMS  แบบ Cloud

โหลดโปรแกรม CMS ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ >> ดาวน์โหลด

1. ไปที่หน้าจอของเครื่องบันทึกทำการคลิ๊กขวาเลือก “เมนูหลัก”

 

2. เลือกเมนู “ขั้นสูง”

 

3. เลือก “เวอร์ขั่น”

 

4. จะเห็นหมายเลขซีเรียล ให้ค้างหน้านี้ไว้ก่อน

 

5. เข้าไปที่โปกรม CMS

 

 

6. กดไปที่ “ตั้งค่าระบบ” แล้ว เลือก “จัดการอุปกรณ์”

 

7.กดไปที่ ADD AREA

8. ทำการตั้งชื่อ zone ( ตั้งชื่ออะไรก็ได้ )

 

9. กดไปที่ ADD DEVICE

 

 

10. เลือกเป็น  “Cloud”  ที่การตั้งชื่อแล้วนำ “หมายเลขซีเรียล” ที่เปิดที่ค้างไว้ในเครื่อง DVR มาใส่ ให้ถูกต้อง แล้วกด “ตกลง”

 

11. ทำการกด “ดับเบิ้ลคลิ๊กก่อน” แล้วกด คลิ๊กขวาไฟล์ที่สร้างไว้ เลือก “เชื่อมต่อวีดีโอทั้งหมด”