fbpx

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของเครื่องบันทึก

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของเครื่องบันทึก

วิธีเปลี่ยนจากหน้าเครื่อง DVR

 

1.คลิกขวาที่หน้าจอ เลือกเมนูหลัก

2.ไปที่เมนูระบบ > ผู้ใช้งาน

3.ติ๊กถูกที่ช่องหน้า admin แล้วเลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน

4.ทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ เมื่อเสร็จแล้วกด ตกลง เป็นการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนรหัสผ่าน

วิธีเปลี่ยนในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม CMS

1.เปิดโปรแกรม CMS เลือกเปิดกล้องของเครื่องที่เราจะตั้งรหัส เลือกเมนู System

2.ไปที่ Remote Config กดเลือกชื่อของเครื่อง DVR ที่เราจะทำการตั้งรหัส (ด้านซ้าย)

3.ไปที่ Advance

4.ไปที่ Account

5.คลิกที่ชื่อ admin

6.เลือก Modify PW

7. ทำการตั้งสหัสผ่านใหม่ กด OK เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งรหัสผ่าน

วิธีเปลี่ยนในโทรศัพท์มือถือด้วยแอพ XMEye

ตัวแอปจะบังคับให้ตั้งรหัสหากเคยตั้งรหัสในหน้านี้ไปแล้วและพอจะจำรหัสได้ ให้ใช้รหัสที่ตั้งในหน้านี้ล็อคอินใช้งานดูกล้องได้เลย

1.เข้าโปรแกรมเลือกกล้องของเครื่อง DVR ที่เราจะเปลี่ยนรหัส กดที่เมนูรูปเฟือง

2.เลือกเมนู User Managerment

3.ใส่รหัสผ่านเก่า

4.ใส่รหัสผ่านใหม่

5.ยืนยันรหัสผ่านใหม่

 

 

**หมายเหตุ เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเข้าดูกล้องด้วยอุปกรณ์อื่น ระบบจะถามรหัสผ่านที่เปลี่ยนใหม่ **

 

รูปตัวอย่าง เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านจากหน้าเครื่อง DVR แล้วเข้าดูแอพในโทรศัพท์ เมื่อเข้าดูกล้องจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราใส่รหัสผ่านใหม่ (เฉพาะครั้งแรก ที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่)