fbpx

วิธีปรับความสว่างของกล้องวงจรปิด รุ่น C3079SD และ C3079VD

ขั้นตอนการปรับแสงของกล้องวงจรปิด

1. เลือกกล้องตัวที่เราจะปรับแสง สายที่ตัวกล้องจะมีปุ่มกดให้กดปุ่มตรงกลางจะมีเมนูขึ้นมาให้เลือก

2.เลือกที่เมนู EXPOSURE

3.เลือกที่เมนู BRIGHTNESS แล้วเพิ่มระดับความสว่างที่ต้องการ

4.เมื่อปรับเรียบร้อยแล้วให้ที่เมนู RETURN แล้วกดปุ่มตรงกลาง

5.ไปที่เมนู EXIT แล้วเลือก SAVE&END แล้วกดปุมตรงกลาง