fbpx

CCD กับ CMOS อะไรดีกว่ากัน มาดูผลทดสอบกัน

 

ปัจจุบันนี้ เครื่องบันทึกสำหรับกล้องวงจรปิดในระบบอนาล็อก สามารถบันทึกได้สูงสุดที่ขนาด 960H ซึ่งหากเรารู้ลึก รู้จริง ความละเอียดของกล้องวงจรปิด ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องบันทึกประเภทนี้ คือ 700TVL หากเราใช้กล้องวงจรปิดที่มีความละเอียดมากกว่านี้ ก็ไม่เกิดประโยชน์ในแง่ของภาพที่บันทึกได้ในเครื่อง แต่จะได้ประโยชน์เฉพาะการดูภาพสดเท่านั้น           ซึ่งหากเราดูข้อมูลของกล้องวงจรปิดที่ขายกันในท้องตลาด จะเห็นว่ามีกล้องวงจรปิดที่มีความละเอียดสูง 800TVL หรือ 900TVL และราคาถูก ที่ใช้เซนเซอร์รับแสงแบบ CMOS ดังนั้น เราจึงมาทดสอบกันดีกว่าว่าในความละเอียดที่เท่ากัน เซนเซอร์แบบไหน ระหว่าง CCD ที่ใช้ Effio และ CMOS ที่ขายกันในท้องตลาดทั่วไป ภาพที่ได้จะเหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร * Television Line (TVL) คือ ความคมชัดของภาพที่มีคุณภาพสุงสุด ยิ่งถ้ามี TVL สูงก็จะทำให้ภาพที่เห็นมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น

ภาพตารางแสดงการเปรียบเทียบ คุณภาพความคมชัดที่ได้ของตัวภาพ CCD – Effio ICX811  จะมีความละเอียดมากกว่า 960H CMOS  ไม่ว่าจะเป็นภาพในมุมต่างๆ คุณภาพความคชัดในที่แสงน้อย การทำงานของอินฟาเรท ที่มีความไวกว่า การใช้งานภายในอาคารและภายนอกอาคารก็ทำงานได้ดีกว่า ตัว CMOS *ตารางการเปรียบเทียบนี้ได้ทำการทดสอบจาก Sony

ภาพนี้แสดงถึงความละเอียดของคุณภาพของภาพที่ได้ จะเห็นว่ารูปภาพทางด้านซ้าชิป CCD มีความละเอียดของ TVL สูงสุดถึง 700TVL จึงทำให้ภาพมีความคมชัดกว่ารูปฝั่งขวา ที่เป็นชิป CMOS ซึ่งให้คุณภาพความละเอียดของภาพแค่ 660 TVL เท่านั้นเอง

การดูภาพในเวลากลางคือ จะเห็นว่าการทำงานของตัว อินฟาเรท ฝั่ง CCD-Effio จะได้ภาพที่มีความสว่างและความชมชัดในพื้นที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด ส่วนของ CMOS จะได้ภาพที่มีความสว่างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะทำให้เห็นรายละเอียดต่างๆ ของพื้นที่นั้นได้น้อยลง

ภาพแสดงการเปรียบเทียบความคมชัดของภาพที่ได้จากภายนอกอาคาร ซึ่งมีความต่างในเรื่องของรายละเอียดของภาพเมื่อซูมภาพเข้าไปดูในระยะที่ใกลก็จะเห็นรายละเอียดที่ชัดกว่า

ภาพแสดงการเปรียบเทียบความคมชัดของภาพ ภายในอาคาร จะเห็นถึงความสว่างของภาพทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในระยะทีไกล หรือใกล้ ภาพก็จะปรับความละเอียดและความสว่างให้ภาพมีความละเอียดในการมองเห็นจุดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน