fbpx

การดูย้อนหลัง ผ่านแอป Camhipro

การดูย้อนหลังผ่านแอป Camhipro

1.เข้าแอป Camhipro เลือกเมนูดูย้อนหลัง (รูปSD-Card) ที่หน้าเมนูดูกล้อง

2.เลือกไปที่ File Playback ด้านบนแถบซ้ายสุด และเลือก วัน เวลา ที่ต้องการดูย้อนหลัง