fbpx

การ Backup ไฟล์วิดีโอ ด้วยโปรแกรม CMS3

การ Backup ไฟล์วิดีโอ ด้วยโปรแกรม CMS 3

เมื่อเข้าสู่ตัวโปรแกรมไปให้ที่ เมนู Playback เพื่อทำการดูย้อนหลัง และ Backup ข้อมูลออกมาไว้ใช้

รูปที่ 1 แสดงหน้าโปรแกรม CMS3

เมื่อเข้ามาแล้วให้ไปที่เมนู Device file เราจะเห็นเครื่องของเราออนไลน์อยู่

รูปที่ 2 แสดงโปรแกรม Playback เลือกหมายเลขกล้องที่ต้องการ

เลือกหมายเลขกล้องที่ต้องการภาพ และกดที่ Query ระบบจะดึงภาพตามช่วงเวลาออกมาให้เรา

รูปที่ 3 แสดงรายการไฟล์ Backup

เมื่อเลือกช่วงเวลาได้แล้ว จากนั้นต้องการ โหลด ก็กดที่ download ด้านขวาสุดได้เลย

รูปที่ 4 แสดงรายการไฟล์ กด Play เพื่อเล่นไฟล์ หรือ กด Download เพื่อโหลด Backup

ระบบจะแสดง popup แจ้งตื่นว่าได้ทำการดาวโหลด ไฟล์กำลังดาวโหลดอยู่ใน list

รูปที่ 5 ระบบแจ้งว่าไฟล์ Backup กำลังดาวน์โหลดอยู่ใน Download List

ให้กลับมาเลือกเมนู Download list จะเห็นไฟล์ที่เราต้องการกำลังทำการดาวน์โหลดออกมา

รูปที่ 6 แสดงหน้า Download List จะเห็นสถานะของไฟล์ที่กำลัง Backup

รอให้ดาวน์โหลดจนเสร็จเป็นอันเรียบร้อย