fbpx

การเพิ่มกล้องของมือถือที่ต้องการดูกล้องร่วมกัน

การเพิ่มเครื่องลงมือถือที่ต้องการดูกล้องร่วมกัน

การเพิ่มกล้องต่อจากมือถือเครื่องแรกจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ 1.เครื่องที่แชร์ QR Code 2.เครื่องที่ต้องการเพิ่มกล้อง

เริ่มจากมือถือเครื่องที่แชร์ QR Code

1.กดที่ตั้งค่า(รูปเฟือง) ของตัวกล้องที่ต้องการแชร์

2.กดไปที่สัญลักษณ์ การแชร์(มุมขวาบน)

3.นำมือถืออีกเครื่องมาสแกนหรือบันทึกและส่งต่อให้มือถืออีกเครื่องได้เลยครับ

 

มาที่ขั้นตอนมือถือเครื่องที่ต้องการเพิ่มกล้อง

1.กดที่ +(เพิ่มกล้อง) และเลือก Add a sharing device

2.นำไปสแกนที่มือถือเครื่องแรกหรือกดที่ Photos เพื่อเลือก QR Code ที่บันทึกไว้มาเพิ่มกล้อง