เงื่อนไขการรับประกัน

สินค้าทุกชิ้นหากมีปัญหาเนื่องจากการใช้งานปรกติ ทางบริษัทฯ รับประกันให้ 1 ปี
o การรับประกันจะสิ้นสุด หากทางบริษัทตรวจพบว่า
o อาการที่เสียเกิดจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือใช้งานไม่ถูกต้อง
o มีความเสียหายซึ่งทำให้อุปกรณ์ ผิดปรกติจากรูปทรงเดิม เช่น บิ่น หัก แตก งอ ทะลุ หรือมีบางส่วนขาดหายไป
o มีการดัดแปลง แก้ไข หรือ มีรอยไหม้
o เกิดความเสียหายอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย หรือการกระทำของมนุษย์ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า
o การใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ
o การเสียหายอันเกิดจากการกระแทก ตก หล่น
o อุปกรณ์เสียหายเนื่องจากถูกสารเคมี