fbpx

ขาตั้งกล้อง รุ่น J1315MI

฿80.00

ขาตั้งกล้อง (Bracket)
คุณลักษณะโดยย่อ (Specification)

  • สามารถใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารได้