สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย KARE สำหรับบุคคลธรรมดา

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครตัวแทนจำหน่าย สามารถส่งหลักฐานเพื่อพิจารณาการขอเป็นตัวแทนจำหน่าย KARE ได้ตามรูปแบบร้านของท่าน บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล หรือบริษัท

หรือส่งเอกสาร แนบไฟล์เข้ามาทางอีเมล [email protected]

สำหรับบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภ.พ. 20 (ถ้ามี)