fbpx

กล้องวงจรปิดอินฟราเรด (IR Camera)

รังสีอินฟราเรด (Infrared) หรือเรียกย่อๆ ว่า IR ซึ่งอินฟราเรดเป็นรังสีความร้อนที่อยู่ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างคลื่นวิทยุ และแสงที่มีความถี่ในช่วง 1011-1014 เฮิร์ตซ์ มีความถี่ในช่วงเดียวกับไมโครเวฟ มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างแสงสีแดงกับคลื่นวิทยุสื่อสารทุกชนิด ที่มีอุณภูมิอยู่ระหว่าง -200 ถึง 4,000 องศาเซลเซียส จะปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมา คุณสมบัติเฉพาะตัวของรังสีอินฟราเรด คือ ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกัน ยิ่งความถี่สูงมากขึ้น พลังงานสูงขึ้นด้วย แสงนั้นป็นสิ่งมหัศจรรย์เล้นลับทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง เรามองเห็นวัตถุรอบๆ ตัวเราและบอกสีต่างๆ ได้โดยแสงสะท้อนเข้าสู่ตาเรา แต่ธรรมชาติแท้จริงของแสงนั้นยังปิดบังความจริงเอาไว้อีกมาก

กล้องวงจรปิดแบบ Infrared (IR Camera) กล้องวงจรปิดชนิดนี้เป็นกล้องที่ใช้แสงจากหลอดอินฟราเรดส่องไปกระทบวัตถุ เพื่อให้กล้องจับภาพบริเวณนั้นๆได้ อินฟราเรดจะทำงานเมื่อสภาวะแสงบริเวณนั้นน้อยลงในระดับหนึ่ง โดยจะมี sensor ที่ด้านหน้าของกล้องตรวจวัดระดับแสง แล้วจะส่งสัญญาณให้หลอดอินฟราเรดทำงาน และเมื่อหลอดอินฟราเรดทำงานภาพจะเปลี่ยนเป็นขาว-ดำ ทันที กล้อง IR มีขนาดหรือระยะ IR หลายขนาด เริ่มต้น 10mm.,20mm.,30mm.,60mm. สังเกตจำนวนหลอด LED หน้ากล้อง ในเวลากลางคืนกล้องจากรับแสงจาก หลอด LED จะมีแสงสีแดงเกิดขึ้นในกรณีที่มีแสงน้อยหรือไม่มีแสงจากด้านนอกเลย (อยู่ในพื้นที่มืดสนิดนั้นเอง) ค่าการรับแสงอยู่ที่ 0.00 Lux ภาพที่ได้จะเป็นภาพขาวดำ บางครั้งจะเห็นภาพได้ต่อเมื่อมีวัตถุมาอยู่ ณ จุดตกกระทบของแสง อินฟราเรด จึงจะเห็นภาพ นอกจากนี้จำนวนหลอดไฟยังมีผลต่อระยะที่สามารถจับภาพได้อีกด้วยหากใช้หลอดไฟ15หลอด จะสามารถส่องได้ประมาณ10เมตรเป็นต้น

ข้อดี สามารถมองเห็นภาพได้จากในที่ที่มืดสนิท เพราะได้แสงช่วยจากหลอดอินฟราเรดส่องไปที่วัตถุ ปัจจุบันเทคโนโลยีสูงขึ้นด้วยระบบ Smart IR

ข้อเสีย มีความร้อนสูงเมื่ออินฟราเรดทำงาน มีข้อจำกัดเรื่องระยะส่องของอินฟราเรด (IR Distance) ถ้าวัตถุอยู่ไกลเกินระยะแสงอินฟราเรดก็จะไม่สามารถมองเห็นได้