รถเข็นของฉัน0item(s)

คุณยังไม่ได้เลือกสินค้าใส่รถเข็นProduct was successfully added to your shopping cart.

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

• เครื่องบันทึก และกล้องวงจรปิด หากมีปัญหาเนื่องจากการใช้งานปรกติ ทางบริษัทฯ รับประกันให้ 1 ปีเต็ม
• อุปกรณ์อื่นๆ เช่น Adaptor จะรับประกันภายใน 7 วัน


การรับประกันจะสิ้นสุด หากทางบริษัทตรวจพบว่า

• อาการที่เสียเกิดจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง หรือใช้งานไม่ถูกต้อง
• มีความเสียหายซึ่งทำให้อุปกรณ์ ผิดปรกติจากรูปทรงเดิม เช่น บิ่น หัก แตก งอ หรือมีบางส่วนขาดหายไป
• มีการดัดแปลง แก้ไข หรือ มีรอยไหม้
• เกิดความเสียหายอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย หรือการกระทำของมนุษย์ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
• การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ
• การเสียหายอันเกิดจากการกระแทก ตก หล่น
• อุปกรณ์เสียหายเนื่องจากถูกสารเคมี

หากสินค้ายังอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันข้างต้น ท่านสามารถส่งสินค้าเข้ามาเคลมได้ ด้วยกัน 3 วิธี ดังนี้
1. ส่งสินค้าด้วยตนเองตามที่อยู่ของบริษัทฯ
2. ส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายังที่อยู่ ด้านล่างนี้

บริษัท แคร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่าย Support
300/69 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
กรุณาใส่เบอร์โทรผู้รับ 088-259-1398, 088-289-2189

3. ส่งให้กับตัวแทนจำหน่าย ที่ท่านซื้อสินค้า

ระยะเวลาดำเนินการ สำหรับสินค้าส่งเคลม (Service Level Agreement: SLA)

1. สำหรับการส่งด้วยตนเองที่บริษัทฯ และไปรษณีย์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ เปลี่ยนสินค้าใหม่ ซ่อม หรือ แจ้งราคาซ่อม (กรณีผิดเงื่อนไขการรับประกัน) ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

2. ในกรณีที่ส่งสินค้าให้กับทางตัวแทนจำหน่าย ระยะเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่ 7 วันทำการ หลังจาก ทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าจากทางตัวแทนจำหน่าย

3. การส่งคืนสินค้า บริษัทฯ จะส่งคืนให้ ผ่านทางบริษัทฯ ขนส่งที่เก็บเงินค่าขนส่งที่ปลายทาง

สินค้าที่เกินระยะเวลารับประกัน

• หากสินค้ามีปัญหาหลังจากระยะเวลารับประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมให้ แต่จะมีค่าบริการเบื้องต้น 300 บาท สำหรับอาการเสียทุกกรณี
• ทางบริษัทฯ แนะนำให้ท่านโทรเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อปรึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว ปัญหาจะเกิดจากปัญหาอื่นๆ เช่น ฮาร์ดดิกส์มีปัญหา ซึ่งกรณีนี้ เพียงท่าน Format ฮาร์ดดิกส์ใหม่ ก็ไม่ต้องเสียเวลา และเงิน ก็สามารถใช้งานได้แล้ว