รถเข็นของฉัน0item(s)

คุณยังไม่ได้เลือกสินค้าใส่รถเข็นProduct was successfully added to your shopping cart.

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

 บริษัท แคร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ทั้งนี้

• ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดก็ได้

• สินค้าใหม่ที่ลูกค้าจะเปลี่ยน ต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าสินค้าเดิม เท่านั้น

• ลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่งเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง


เงื่อนไขในการรับเปลี่ยนสินค้า


1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้า ให้ตามที่ตกลงไว้

3. หากสินค้าที่ได้รับนั้น เกิดความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง ให้ท่านรีบถ่ายรูปสภาพสินค้าที่ได้รับ แล้วส่ง LINE ID คือ @karethailand หรือ อีเมลมาที่ kare@karethailand.com ทันที เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ให้คำแนะนำในการเปลี่ยนสินค้าต่อไป

4. หากสินค้ามีปัญหา สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน หากพ้น 7 วันไปแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการรับประกันสินค้าต่อไป

 

 

ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

หลังจากได้ติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนสินค้าแล้ว ให้จัดส่งสินค้ามายังที่อยู่ ดังนี้

 

บริษัท แคร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

1091/241 ห้อง 10 ซี ซ.เพชรบุรี 35 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร. 02-255-9590

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้ามาดำเนินการด้วยตัวเอง ในวัน และเวลาทำการของบริษัทฯ ได้

 

หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนก Support
โทรศัพท์ : 02-255-9590, 088-289-2189
e-mail : kare@karethailand.com