รถเข็นของฉัน0item(s)

คุณยังไม่ได้เลือกสินค้าใส่รถเข็นProduct was successfully added to your shopping cart.

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย KARE สำหรับบุคคลธรรมดา

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครตัวแทนจำหน่าย สามารถส่งหลักฐานเพื่อพิจารณาการขอเป็นตัวแทนจำหน่าย KARE ได้ตามรูปแบบร้านของท่าน บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล หรือบริษัท

หรือส่งเอกสาร แนบไฟล์เข้ามาทางอีเมล [email protected]

สำหรับบุคคลธรรมดา
1 สำเนาบัตรประชาชน
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภ.พ. 20 (ถ้ามี)

 

บุคคลธรรมดา

Captcha

* ฟิลด์ที่จำเป็น