ขั้นตอนการติดตั้งชุดกล้องวงจรปิด ด้วยตัวเอง

AddThis Social Bookmark Button

.
อ่านบทความใหม่กันดีกว่า คลิกที่นี่เลย
..
.
หลังจาก นาย KARE ได้รับการสอบถามเข้ามามากมาย เกี่ยวกับชุดกล้องวงจรปิด ว่ามันเป็นชุดอย่างไร ในชุดมีอะไรมาให้บ้าง และจะติดตั้งได้เองจริงๆ หรือเปล่า
วันนี้ นาย KARE จึงจะมาเปิดเผยให้ดูกัน ว่าการประกอบใช้งานชุดกล้องวงจรปิดนั้น มีวิธีการและขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนจริงๆ เพียงแต่เรารู้จักตัวอุปกรณ์ที่เราจะประกอบก็เพียงพอ
โดยเราจะมาดูตัวอย่างการติดตั้ง และประกอบ จากชุดกล้องวงจรปิดสำหรับกล้อง 4 ตัว หรือชุดสุดคุ้ม Kit4-2 กัน ซึ่งชุดนี้ เป็นชุดที่ได้รับความนิยมที่สุดในตอนนี้
สินค้าชุดกล้องวงจรปิด สำหรับกล้อง 4 ตัว ชุดสุดคุ้มนี้ จะมีประกอบไปด้วยกล่อง จำนวน 2 กล่อง ดังแสดงในรูปที่ 1 ด้านล่างนี้
.
picture_1
รูปที่ 1 ชุดกล้องวงจรปิดสำหรับกล้อง 4 ตัว ชุดสุดคุ้ม (Kit4-2)
.
แกะกล่องใส่เครื่องบันทึก (DVR) และอุปกรณ์
เมื่อเปิดกล่องออกมา เราจะพบว่าในกล่องประกอบไปด้วย เครื่องบันทึก (DVR), Adaptor, สายไฟที่ต่อกับ Adaptor, คู่มือ, แผ่น CD, ถ่านใส่รีโมท, รีโมท และ เมาส์ ดังที่เห็นในรูปที่ 2 ด้านล่างนี้
picture_2
รูปที่ 2 อุปกรณ์ภายในกล่องใส่เครื่องบันทึก (DVR) และอุปกรณ์
.
แกะกล่องใส่กล้อง สายไฟ และอุปกรณ์
ภายในกล่องนี้ จะบรรจุตัวกล้อง, ขาตั้งกล้องและอุปกรณ์ยึดกล้อง, สายไฟและสายสัญญาณวิดีโอ ซึ่งแต่ละเส้นจะยาวประมาณ 18.3 เมตร, สายแยกไฟจ่ายจาก 1 เป็น 5 และสุดท้ายจะเป็นใบบอกคุณลักษณะของกล้อง (Specification) สามารถดูรูปประกอบได้จากรูปที่ 3 ด้านล่างนี้
picture_3
รูปที่ 3 อุปกรณ์ภายในกล่องใส่กล้อง สายไฟ และอุปกรณ์
.
การประกอบกล้อง
ในขั้นตอนนี้ เราจะแกะอุปกรณ์ที่อยู่ในถุง ซึ่งเป็นขาตั้งกล้องและอุปกรณ์ยึดกล้อง เพื่อนำออกมาประกอบ ดังแสดงในรูปที่ 4
picture_4
รูปที่ 4 ขาตั้งกล้อง และอุปกรณ์ยึดกล้อง
หลังจากนั้น ก็จะเอาตัวกล้องออกมาเพื่อยึดกับขาตั้งกล้องที่เราได้ประกอบไว้ ดังรูปที่ 5
picture_5
รูปที่ 5 ประกอบตัวกล้อง เข้ากับขาตั้งกล้อง
กล้องและขาตั้งกล้องเมื่อประกอบเสร็จแล้ว จะแสดงได้ ดังรูปที่ 6
picture_6
รูปที่ 6 กล้องและขาตั้งกล้อง เมื่อประกอบเสร็จแล้ว
ประกอบกล้องและขาตั้งกล้องในชุดให้ครบ จะได้ดังรูปที่ 7

 

picture_7
รูปทึ่ 7 กล้องเมื่อประกอบเข้ากับขาตั้งกล้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
.
การต่อสายระหว่างกล้องและเครื่องบันทึก
ต่อไปจะเป็นการต่อ สายไฟและสายสัญญาณวิดีโอ ระหว่างกล้อง เครื่องบันทึก (DVR) และ Adaptor โดยจะขอแนะนำให้รู้จัก สายไฟและสายสัญญาณวิดีโอ กับสายแยกไฟจ่ายกันก่อน เพื่อจะให้เห็นภาพกัน ก่อนที่จะต่อจริงๆ ดังนี้
สายไฟและสายสัญญาณวิดีโอที่ให้มา จะมีความยาวประมาณ 18.3 เมตร ซึ่งเป็นสายที่เดินมาคู่กันระหว่าง
1. สายไฟ เพื่อจ่ายไฟจาก Adaptor รวม ให้กับตัวกล้อง
2. สายสัญญาณวิดีโอ เพื่อนำสัญญาณวิดีโอที่ได้จากตัวกล้องเข้าไปยังเครื่องบันทึก (DVR)
โดยปลายสายแต่ละด้าน จะมีหัวอยู่ 2 หัว ซึ่งจะมีฉลากกำกับไว้ในแต่ละด้านอยู่แล้ว ว่าต่อเข้ากับด้านที่เป็นเครื่องบันทึก (To DVR Only) หรือ ต่อเข้ากับกล้อง (To Camera Only) ดังแสดงในรูปที่ 8 ดังนี้
picture_8
รูปทึ่ 8 สายไฟและสายสัญญาณวิดีโอ

 

สายแยกไฟจ่าย หรือ Power Splitter แบบเข้า 1 แยกออกเป็น 5 จะเอาไว้สำหรับแยกไฟจ่ายจาก Adaptor รวม เพื่อจ่ายให้กับ เครื่องบันทึก (DVR) และ กล้องจำนวน 4 ตัว โดยสายที่แยกออกมาเส้นใหญ่ที่สุด จะเอาไว้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องบันทึก (DVR) และที่เหลือก็จะต่อเข้ากับกล้อง ดังแสดงในรูปที่ 9
picture_9
รูปทึ่ 9 สายแยกไฟจ่าย สำหรับแยกไฟจ่ายให้กับเครื่องบันทึก (DVR) และกล้อง

หลังจากแนะนำอุปกรณ์กันครบแล้ว ก็มาดูภาพการต่อแบบคร่าวๆ ได้เลย ดังรูปที่ 10

picture_10
รูปทึ่ 10 การต่อใช้งานชุดกล้องวงจรปิดแบบคร่าวๆ
.
แนะนำการต่ออุปกรณ์เข้ากับด้านหลังเครื่องบันทึก (DVR)

จากนั้นเราจะมาดู ว่าเราจะต่อจอภาพ เมาส์ ได้อย่างไร ซึ่งจะขอให้ดูภาพ ด้านหลังเครื่องบันทึก (DVR) กันก่อน ว่ามีช่องอะไร และไว้ต่อกับอุปกรณ์อะไรบ้าง ดังรูปที่ 11 ดังนี้

picture_11
รูปทึ่ 11 ด้านหลังเครื่องบันทึก (DVR)

การต่อเมาส์

ต่อเมาส์เข้ากับเครื่องบันทึกตามรูปที่ 12 นี้

picture_12
รูปทึ่ 12 ต่อเมาส์เข้ากับเครื่องบันทึก (DVR)
.
การต่อจอมอนิเตอร์
สำหรับคนที่ใช้จอมิเตอร์ที่มีช่องต่อแบบ VGA เช่น จอคอมพิวเตอร์ ก็สามารถนำมาต่อกับช่อง VGA ด้านหลังเครื่องได้ทันที
แต่สำหรับการต่อเข้ากับโทรทัศน์ ผ่านทางช่องสัญญาณ AV นั้น จำเป็นต้องมีการแปลงหัวจาก BNC เป็น AV ด้วยการใช้ตัวแปลงดังที่เห็นในรูปที่ 13 (ซึ่งตัวแปลงหัวจาก BNC เป็น AV นั้น จะไม่ได้ให้มาในชุด)
picture_13
รูปทึ่ 13 การต่อตัวแปลงหัวจาก BNC เป็น AV

พร้อมใช้งาน!!

ในที่สุดเราก็จะได้ชุดที่พร้อมจะเริ่มทำงานกันแล้ว อาจจะดูยาว แต่ไม่ยากเลยครับ!!
picture_14
______________________________________________________
ท่านสามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตาม Link ด้านล่างนี้